Antradienį parlamentarai po svarstymo pritarė tokiam nutarimo projektui. Jis svarstomas, atsižvelgiant į tai, kad 2021-aisiais Lietuva ir Lenkija minės Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines.

Šiuo dokumentu Seimas pabrėžia, kad Gegužės 3-iosios Konstitucija yra pirmoji rašytinė konstitucija Europoje ir antroji rašytinė konstitucija pasaulyje, taip pat akcentuodamas, kad joje yra deklaruota pagarba žmogaus teisėms.

Kartu atkreipiamas dėmesį į tai, kad konstitucinę valstybės reformą vainikavo 1791 m. spalio 20 d. priimtas Abiejų Tautų tarpusavio įžado aktas, tapęs esmine Konstitucijos pataisa, numačiusia, kad Lietuva privalėjo būti atstovaujama kaip lygiateisė partnerė; Gegužės 3-iosios Konstitucijos dvasia rėmėsi XIX amžiuje vykę sukilimai, kuriais siekta atkurti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumą.

„Lietuvos istorijoje yra itin svarbūs tiek Gegužės 3-iosios, tiek ir spalio 20-osios dokumentai. 1791 m. buvo priimtas pagrindinis Abiejų Tautų Respublikos įstatymas – Gegužės 3-iosios Konstitucija, o 1791 m. spalio 20 d. – federacinius Lietuvos ir Lenkijos santykius įtvirtinęs Abiejų Tautų tarpusavio įžadas. Todėl svarbu juos minėti kartu“, – siūlymą, kuriam iš dalies pritarė pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Švietimo ir mokslo komitetas, argumentavo vienas nutarimo iniciatorių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys Emanuelis Zingeris.

Svarstomu nutarimo projektu Vyriausybei siūloma iki šių metų liepos 1 d. parengti Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metų minėjimo programą ir ją patvirtinti; 2021 metų valstybės biudžete numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti.
Seimo nutarimo projektui „Dėl 2021 metų paskelbimo Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais“ Seimas po svarstymo pritarė bendru sutarimu.