Girtų tėvų konflikto auka – trejų mėnesių kūdikis

Trejų mėnesių tesulaukusio kūdikio gyvybė užgeso 2010 metų balandžio 22 dienos vakarą Šiauliuose, kai girtas jo tėvas V. Jagučianskas audringai aiškinosi santykius su taip pat neblaivia sutuoktine.

Kivirčas kilo, vienoje bendrovių paralono pjaustytoju dirbusiam, tuomet 37 metų sulaukusiam šiauliečiui grįžus namo ir savo žmoną radus girtą. Įširdęs vyras apkūlė žmoną, ją kartu su kūdikiu užrakinęs namuose išėjo pasivaikščioti.

Alkoholis
Foto: Shutterstock

Po kurio laiko grįžęs namo jis nei girtos žmonos, nei ką tik gimusio sūnaus neberado. Šiaulietis bandė skambinti žmonai telefonu, tačiau ši neatsiliepė. Namuose likęs vyras stresą malšino alkoholiu, o kai pagaliau grįžo sutuoktinė, jis buvo gerokai apgirtęs.

Žmonai sugrįžus, girtų sutuoktinių konfliktas vėl įsiplieskė. Bylos duomenimis, tragedija įvyko, kai ginčo metu girtas V. Jagučianskas griebė trejų mėnesių sūnų ir jį metė link žmonos. Ši metamo vaiko pagauti nesugebėjo, kūdikis nukrito ant betoninio grindinio ir nuo patirtų sužalojimų mirė vietoje.

Alkoholis

Tragedijai įtakos turėjo ir girtos žmonos elgesys

Užmušęs savo vaiką šiaulietis nuėjo į namus ir užsirakino. Vėliau jis pareigūnams sakė dėl girtumo negalintis prisiminti, kaip įvyko tragedija, tad bylą nagrinėjant teisme iš esmės remtasi užmušto berniuko motinos parodymais.

Už šį nusikaltimą 2011 metų birželio 20 d. Šiaulių apygardos teismas V. Jagučianskui skyrė 11 metų laisvės atėmimo bausmę.

Teismas kaltinamojo atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis pripažino tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą ir nuoširdžiai gailėjosi. Konstatuota, kad įtakos turėjo ir provokuojantis V. Jagučiansko žmonos elgesys, nes ji, girtaudama, nesirūpindama vaikais, būdama neblaivi su mažamečiu sūnumi išeidama iš namų, neatsiliepdama telefonu, išprovokavo konfliktą.

V. Jagučiansko atsakomybę sunkinančia aplinkybe teismas pripažino tai, kad jis sūnų užmušė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, o ši aplinkybė turėjo esminės įtakos nusikaltimo padarymui.

Akcentavo įvykdyto nusikaltimo žiaurumą

11 metų nelaisvės nuteistas šiaulietis pastaruoju metu kalėjo Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos 2 sektoriuje, jam skirtos bausmės pabaiga – 2021 m. balandžio 23 d.

Atlikęs didžiąją bausmės dalį kūdikio žudikas nusprendė pasinaudoti įstatymo suteikta teise prašytis į laisvę anksčiau laiko.

Juolab, kad atlikdamas bausmę elgėsi išskirtinai teigiamai: per 10 nelaisvės metų nė karto negavo drausminių nuobaudų, buvo 9 kartus skatintas, nuo pat atvykimo į pataisos namus dirbo. Pradžioje valytoju, o paskui – skalbyklos darbininku. Pataisos namų darbuotojams vertinant kalinio elgesį konstatuota, kad pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika sumažėjo nuo 25 balų iki 16 balų.

Šių metų kovą pataisos įstaigos komisija nusprendė V. Jagučianskui taikyti lygtinį paleidimą, tačiau Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmai balandžio 16 dienos nutartimi patvirtinti komisijos nutarimą atsisakė.

Sulaukęs neigiamo atsakymo, kūdikio žudikas šią nutartį apskundė Kauno apygardos teismui. Kalinys skunde tikino, kad yra vertas būti paleistas į laisvę anksčiau laiko, o jam nepalankų sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas į pirmą vietą iškėlė padaryto nusikaltimo sunkumą, tačiau nepagrįstai nuvertino visas pastangas resocializuotis.

Teismas patenkino nuteistojo skundą

Kalinio apeliacinį skundą nagrinėjusi trijų Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija buvo visai kitos nuomonės, nei į laisvę anksčiau laiko jo išleisti nesutikęs Kaišiadorių teismas.

„Aukštesniojo teismo vertinimu, apylinkės teismas, atsisakydamas tvirtinti komisijos nutarimą taikyti V. Jagučianskui lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos, išskirtinę reikšmę suteikė padaryto nusikaltimo pobūdžiui ir pavojingumui, išskiriamam kriminogeniniam veiksniui bei nustatytam pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos dinaminių svertinių taškų skaičiui, tačiau visapusiškai neįvertino aplinkybių, susijusių su sumažėjusia apelianto rizika pakartotinai nusikalsti lygtinio paleidimo laikotarpiu“, – savo poziciją nutartyje išdėstė Kauno apygardos teismas.

Pastebėta, kad atmetant prašymą kalinį išleisti į laisvę iki bausmės atlikimo likus vieneriems metams iš esmės nenurodyta jokių aplinkybių, dėl kurių šis išlieka pavojingas visuomenei bei lakoniškai konstatuojama, jog nuteistojo pažanga vis dar nėra pakankama.

„Šiame kontekste taip pat svarbu pažymėti, kad nors nusikaltimas, už kurio padarymą V. Jagučianskas šiuo metu atlieka jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę, yra susijęs su smurto panaudojimu mažamečio asmens atžvilgiu.

Tačiau pataisos namuose smurtinio pobūdžio veiksmai pastebėti nebuvo, nuteistasis nepalaiko smurtinio elgesio naudojimo, vertina gebėjimą susitvardyti ir išspręsti kilusias problemas socialiai priimtinais būdais, pataisos namuose nesivelia į konfliktines situacijas. Visi šie duomenys, suponuoja pagrįstą išvadą, jog savo elgesį pataisos namuose nuteistasis koreguoja tinkamai, todėl netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos remiantis vien tik šiuo veiksniu, teisinio pagrindo nėra“, – nurodė kalinio skundą nagrinėjusi Kauno apygardos teismo kolegija.

Atkreiptas dėmesys ir į tai, jog nusikaltimą V. Jagučianskas padarė, trijų mėnesių savo sūnų užmušė, būdamas girtas. Tačiau per visus už grotų praleistus 10 metų, kalinys nei karto nebuvo užkluptas vartojant alkoholį ar narkotikus.

„Išvadą, jog išėjęs į laisvę V. Jagučianskas laikysis įstatymų, sustiprina ir pakitęs jo mąstymas. Socialinio tyrimo išvados duomenimis nustatyta, kad šiuo metu jis nelinkęs veltis į konfliktines situacijas, gailisi dėl praeities klaidų, jaučiasi pakankamai atsparus neigiamų emocijų įtakai, sugeba kontroliuoti savo elgesį, vertina gebėjimą susitvardyti ir išspręsti iškilusias problemas socialiai priimtinais būdais, priimdamas sprendimus linkęs įvertinti situaciją bei prognozuoti galimus padarinius“, – konstatavo apeliacinės instancijos teismas, atkreipęs dėmesį, jog nuteistasis palaiko artimus ryšius su motina ir trimis savo vaikais.

Išleido į laisvę: uždraudė girtauti ir liepė dirbti

„Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija sprendžia, kad teigiamai V. Jagučianską apibūdinančių duomenų visuma šiuo metu akivaizdžiai nusveria neigiamus faktus ir leidžia daryti abejonių nekeliančią išvadą, jog nuteistasis savo elgesį pakeitė pakankamai, todėl toliau jį galima taisyti ir neizoliuotą nuo visuomenės“, – reziumavo kalinio skundą patenkinęs Kauno apygardos teismas.

Į laisvę anksčiau laiko išleistam kūdikio žudikui nurodyta per 15 dienų pradėti dirbti, ar užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Taip pat – per visą lygtinio paleidimo laiką neišvykti iš gyvenamosios vietos be prižiūrinčios institucijos leidimo.

Įvertinus tai, kad savo mažametį sūnų V. Jagučianskas užmušė būdamas girtas, jam taip pat uždrausta iki bausmės termino pabaigos vartoti psichiką veikiančias medžiagas.