„Mes išplatinome mokykloms laišką dar praėjusią savaitę, kuriame išdėstėme savo poziciją. Mūsų pozicija yra tokia, kad mokslo metų pabaigos datos kaip nors paankstinti ir anksčiau užbaigti mokslo metus negu įprasta neplanuojame.

Siekiame, kad ugdymas ir kitos veiklos vyktų, kaip ir turi vykti iki nustatytų datų. Tačiau laiką nuo birželio 1 dienos norime išnaudoti mokymosi spragų lopymui, projektinei veiklai, nuotolinio mokymosi apibendrinimui ir kitoms veikloms, nebūtinai popamokiniu režimu“, – komentavo Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.

Vytautas Mitalas

Jo teigimu, savivaldybė puikiai supranta, kad ir tėvai, ir vaikai, ir mokytojai yra pavargę.

„Mokytojai taip pat turi ruoštis brandos egzaminų sesijai ir parašėme, kad stebime toliau epidemiologinę situaciją. Dėl geresnio psichologinio klimato rekomenduojame mokslo metų užbaigimo metu kai kurias veiklas, ypač kalbant apie pradinukus, daryti mokyklose, jeigu situacija leis. Vis dėlto tai nevyks tokiu principu kaip nuoseklus ugdymas kiekvieną dieną“, – sakė vicemeras.

Tokį sprendimą V. Mitalas argumentavo tuo, kad šiuo metu pradėta ruoštis egzaminų sesijai, kuri prasidės birželio antroje pusėje, ir dėl to turi aiškias rekomendacijas.

„Net ne rekomendacijos, o sprendimai, kurie reglamentuoja, kad, pavyzdžiui, galės būti 9 vaikai klasėje dviejų metrų spinduliu vienas nuo kito su įvairiomis apsauginėmis priemonėmis ir pan. ir tai vyks birželio gale, o dabar, kai ministras (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministras Algirdas Monkevičius – „Delfi“ past.) sako, kad mes jau galėsime labai greitai priimti sprendimus dėl mokymo, tuomet, kaip atrodys pilnos klasės vaikų? Kur jie turės fiziškai būti, kas juos turės prižiūrėti ir kas juos turės mokyti?“, – retoriškas klausė jis.

Pasak vicemero, Vilniaus savivaldybė labiau įsivaizduoja, kad sostinėje siekiant ir tėvams iššūkį palengvinti, ir vaikų psichologinę sveikatą pagerinti, tam tikros veiklos mokyklose fiziškai, ar gegužės pabaigoje, ar birželį galės vykti, tačiau ne visiems vienu metu.

„Suprantame, kad ministras teiginį apie dviejų savaičių mokymą turbūt pasakė įsiklausęs į tėvų nuogąstavimus, į jų norus grįžti į darbo rinką ir tai yra visiškai pateisinama. Mes taip pat to siekiame ir vertiname, kad nuo šito proceso tiek tėvai, tiek moksleiviai, mačiau jų apklausas, yra labai pavargę nuo nuotolinio mokymo.

Daugelis teigia, kad ugdymo krūvis padidėjo ir turėjo radikaliai išmokti dirbti savarankiškai. Todėl mes ir manome, kad pabaigus ugdymo programas būtų galima skirti likusį laikų spragų lopymui, projektiniam darbui, apibendrinimui ir įvairiausioms veikloms, kurios galėtų būti vykdomos mokykloje, jeigu leis epidemiologinė situacija“.

V. Mitalas apibendrino, kad taip pat stebi ir valstybės ekstremalių situacinių valdymo sprendimus, kurie turėtų būti pateikti trečiadienį.

„Ketvirtadienį ir vėl su mokyklų vadovais dėl to diskutuosime“.