„Likimas yra toks, kad jau šiandien yra parašytas įsakymas išbraukti tą punktą, kad nekeltų aistrų. Nors tas punktas įsigaliotų nuo 2022 metų“, - sakė K. Mažeika

Jis taip pat sakė, kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijoje buvo aptarta, kaip galima reglamentuoti lankus.

„Kalbėjome su frakcijos kolegomis dėl įstatymo pakeitimo. Pernai buvo išbraukta iš Ginklų ir šaudmenų įstatymo apibrėžimas, kad lankai yra priskirti prie ginklų. Dabar lankų kaip ginklų apibrėžimo nėra, ir jie palikti nereguliuojamoje zonoje, kur turi atsirasti reguliavimas.

Nes sutikus miške žmogų su lanku, aplinkosaugininkams nėra jokio būdo jį nubausti, nebent jis turėtų sumedžiojęs kažkokį gyvūnų. Bet prie kiekvieno lankininko po aplinkosaugininką nepastatysi“, - sakė K. Mažeika.

Atsistatydinti neketina, su viceministre kalbėsis

Aplinkos ministras po kilusio skandalo atsistatydinti neketina, o su viceministre žada kalbėtis po pietų.

„Turėsime pokalbį po pietų. Kai baigsime, priimsime sprendimus. Tai yra tarybos pirmininkė, kuri turi išanalizuoti, įvertinti sprendimus, ir pateikti ministrui išdiskutuotą poziciją. O šiuo atveju tiesiog buvo turbūt praleista proga išdiskutuoti, ir atsakyti į visus klausimus, dėl ko visuomenėje kilo toks nepasitenkinimas“, - sakė K. Mažeika.

Tarybai vadovauja viceministrė

Kaip „Delfi“ jau rašė, aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos įsakymas 2022 metais įteisinti Lietuvoje medžioklę lankais sukėlė tikrą pasipiktinimo bangą. Pats ministras pirmadienį aiškino, kad jam tokią idėją pametėjo Medžioklės taryba. „Delfi“ paviešino visą tarybos narių sąrašą. Iš jo matyti, kad pati taryba glaudžiai siejasi su ministro aplinka, o jai vadovauja viceministrė ir kita ministerijos tarnautoja.

„Delfi“ gavo visą Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos narių sąrašą. Tarybą savo įsakymu patvirtino pats ministras K. Mažeika. Tai jis padarė 2019 metų liepos 3 dieną.

Tarybos pirmininke K. Mažeika paskyrė sau pavaldžią viceministrę Rasą Vaitkevičiūtę. „Delfi“ jau rašė, kad ji yra medžiotoja, aktyvi šios bendruomenės narė.

Vadovaujamas tarybos sekretorės pareigas eina kita ministerijos darbuotoja – Jolanta Urbelionytė.

Tarp tarybos narių yra šie asmenys:

Linas Balčiauskas, Gamtos tyrimų centro mokslininkas;
Tomas Barkauskas, Lietuvos žaliojo aljanso atstovas;
Gediminas Brazaitis, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas;
Egidijus Bukelskis, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos darbuotojas;
Audrius Čiupala, Policijos departamento atstovas;
Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos ministerijos darbuotojas;
Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos darbuotojas;
Ramūnas Mažėtis, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas;
Rolandas Micevičius, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys;
Gytis Misiukevičius, Ginklų pirklių asociacijos atstovas;
Kęstutis Motiekaitis, Aplinkos apsaugos departamento, pavaldaus Aplinkos ministerijai, darbuotojas;
Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos atstovė;
Vidmantas Paulauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas;
Aidas Pivoriūnas, Privačių miškų sąjungos asociacijos direktorius;
Raimondas Ribčiauskas, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentas;
Albertas Stanislovaitis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, direktorius;
Arūnas Šileika, Žemės ūkio ministerijos atstovas;
Algimantas Šindeikis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovas;
Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas;
Gediminas Vaitiekūnas, Lietuvos medžiotojų draugijos pirmininkas;
Monika Venytė, Lietuvos kinologijos centro atstovė;
Aleksas Žebrauskas, Valstybinės miškų urėdijos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, darbuotojas.
Taigi, pažvelgus į tarybos sudėtį, matyti, kad nemenka dalis – Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai. Todėl ministerijos ir konkrečiai ministro įtaka taryboje – didžiulė. Juo labiau kad jai vadovauja tiesiogiai ministrui pavaldi viceministrė.
Taip pat taryboje – labai daug medžiotojų bendruomenės atstovų. O gamtininkų, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, galinčių ginti gamtos interesus, – mažuma.