„Aš nenoriu kalbėti, kad tai yra ministro atsakomybė, bet galbūt tie, kas tokius sprendimus formulavo, pasvarstys apie politinę atsakomybę. Ministras turėtų įvertinti įvertinti savo komandos veiksmus, ir šito žalingo sprendimo priėmimo aplinkybes“, – sakė S. Skvernelis antradienį prieš Seimo posėdį.

Vyriausybės vadovo nuomone, sprendimas dėl medžioklės lankais buvo padarytas per greitai, perteklinis ir nereikalingas.

„Turime aiškią visuomenės nuomonę, kad šitas medžioklės būdas yra nepriimtinas. Dalį tokių argumentų išsako ir medžiotojai, nes toks medžioklės būdas reikalauja ypatingo pasirengimo, ir ta klaidos tikimybė, kuri galėtų sužaloti žvėrį yra pakankamai didelė“ , – sakė S. Skvernelis.

Taryba glaudžiai siejasi su ministro aplinka

Aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos įsakymas 2022 metais įteisinti Lietuvoje medžioklę lankais sukėlė tikrą pasipiktinimo bangą. Pats ministras pirmadienį aiškino, kad jam tokią idėją pametėjo Medžioklės taryba. „Delfi“ paviešino visą tarybos narių sąrašą. Iš jo matyti, kad pati taryba glaudžiai siejasi su ministro aplinka, o jai vadovauja viceministrė ir kita ministerijos tarnautoja.

„Delfi“ gavo visą Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos narių sąrašą. Tarybą savo įsakymu patvirtino pats ministras K. Mažeika. Tai jis padarė 2019 metų liepos 3 dieną.

Tarybos pirmininke K. Mažeika paskyrė sau pavaldžią viceministrę Rasą Vaitkevičiūtę. „Delfi“ jau rašė, kad ji yra medžiotoja, aktyvi šios bendruomenės narė.

2019 metais „Delfi“ rašė, kad naujai paskirta aplinkos viceministrė R. Vaitkevičiūtė galbūt netinkamai deklaravo privačius interesus, – nenurodė savo narystės medžiotojų organizacijoje. Po Delfi publikacijos Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad viceministrė iš tiesų pažeidė įstatymą.

„Delfi“ kėlė klausimą, kad R. Vaitkevičiūtė galbūt priklauso medžiotojų organizacijai. Žurnalistai tuomet kreipėsi į naujai paskirtą aplinkos viceministrę R. Vaitkevičiūtę ir paklausė, ar ji priklauso kokiam nors medžiotojų būreliui. „Nepriklausau jokiam medžiotojų klubui“, – į Delfi žurnalistų klausimą atsakė viceministrė.

Po publikacijos VTEK pradėjo tyrimą ir galiausiai pranešė priėmusi sprendimą – viceministrė pažeidė įstatymą. Tiesa, VTEK išsiaiškino ir naujų aplinkybių.

„Pavėlavusi deklaruoti privačius interesus buvusi Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio darbuotoja R. Vaitkevičiūtė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, 7 straipsnio 1 dalį). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Iš tyrimo duomenų matyti, kad, 2015 m. pradėjusi dirbti valstybės tarnyboje, R. Vaitkevičiūtė savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie einamas antraeiles lektorės pareigas tuometiniame Aleksandro Stulginskio universitete (šiuo metu – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). 2016 m. ji privalėjo deklaraciją papildyti duomenimis, jog tapo asociacijos „Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija „Medeina“ pirmininke. Tačiau šias aplinkybes R. Vaitkevičiūtė deklaravo vėluodama ir nesilaikydama įstatyme nustatytų terminų“, – teigiama VTEK priimtame sprendime.

Kas sudaro tarybą?

Vadovaujamas tarybos sekretorės pareigas eina kita ministerijos darbuotoja – Jolanta Urbelionytė.
Tarp tarybos narių yra šie asmenys:
Linas Balčiauskas, Gamtos tyrimų centro mokslininkas;
Tomas Barkauskas, Lietuvos žaliojo aljanso atstovas;
Gediminas Brazaitis, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas;
Egidijus Bukelskis, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos darbuotojas;
Audrius Čiupala, Policijos departamento atstovas;
Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos ministerijos darbuotojas;
Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos darbuotojas;
Ramūnas Mažėtis, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas;
Rolandas Micevičius, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys;
Gytis Misiukevičius, Ginklų pirklių asociacijos atstovas;
Kęstutis Motiekaitis, Aplinkos apsaugos departamento, pavaldaus Aplinkos ministerijai, darbuotojas;
Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos atstovė;
Vidmantas Paulauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas;
Aidas Pivoriūnas, Privačių miškų sąjungos asociacijos direktorius;
Raimondas Ribčiauskas, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentas;
Albertas Stanislovaitis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, direktorius;
Arūnas Šileika, Žemės ūkio ministerijos atstovas;
Algimantas Šindeikis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovas;
Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas;
Gediminas Vaitiekūnas, Lietuvos medžiotojų draugijos pirmininkas;
Monika Venytė, Lietuvos kinologijos centro atstovė;
Aleksas Žebrauskas, Valstybinės miškų urėdijos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, darbuotojas.
Taigi, pažvelgus į tarybos sudėtį, matyti, kad nemenka dalis – Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai. Todėl ministerijos ir konkrečiai ministro įtaka taryboje – didžiulė. Juo labiau kad jai vadovauja tiesiogiai ministrui pavaldi viceministrė.
Taip pat taryboje – labai daug medžiotojų bendruomenės atstovų. O gamtininkų, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, galinčių ginti gamtos interesus, – mažuma.