Ministro įsakymas sukėlė pasipiktinimo bangą

Ministro įsakymas pasirašytas penktadienį. Nevyriausybinės organizacijos teigia apie sumanymą įteisinti medžioklėje lankus nieko nežinančios. Juo labiau kad toks medžioklės būdas šios kadencijos Seime jau kartą buvo atmestas.

Nieko apie ministro įsakymą nežinojo ir jo tiesioginis vadovas premjeras Saulius Skvernelis bei valdančioji Seimo valstiečių frakcija. Premjeras ir frakcijos atstovas sakė tam nepritariantys.

Pirmadienį prie ministerijos surengtas piketas, opoziciniai konservatoriai ruošiasi kreiptis į teismą, ministrą „ant kilimėlio“ kviečiasi S. Skvenelis ir jo frakcijos nariai Seime.

Viceministrė pažeidė įstatymą

Delfi gavo visą Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos narių sąrašą. Tarybą savo įsakymu patvirtino pats ministras K. Mažeika. Tai jis padarė 2019 metų liepos 3 dieną.

Tarybos pirmininke K. Mažeika paskyrė sau pavaldžią viceministrę Rasą Vaitkevičiūtę. Delfi jau rašė, kad ji yra medžiotoja, aktyvi šios bendruomenės narė.

2019 metais Delfi rašė, kad naujai paskirta aplinkos viceministrė R. Vaitkevičiūtė galbūt netinkamai deklaravo privačius interesus, – nenurodė savo narystės medžiotojų organizacijoje. Po Delfi publikacijos Vyriausioji tarnybinės etikos komisija konstatavo, kad viceministrė iš tiesų pažeidė įstatymą.

Delfi kėlė klausimą, kad R. Vaitkevičiūtė galbūt priklauso medžiotojų organizacijai. Žurnalistai tuomet kreipėsi į naujai paskirtą aplinkos viceministrę R. Vaitkevičiūtę ir paklausė, ar ji priklauso kokiam nors medžiotojų būreliui. „Nepriklausau jokiam medžiotojų klubui“, – į Delfi žurnalistų klausimą atsakė viceministrė.

Kęstutis Mažeika


Po publikacijos VTEK pradėjo tyrimą ir galiausiai pranešė priėmusi sprendimą – viceministrė pažeidė įstatymą. Tiesa, VTEK išsiaiškino ir naujų aplinkybių.

„Pavėlavusi deklaruoti privačius interesus buvusi Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinio darbuotoja R. Vaitkevičiūtė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktus, 7 straipsnio 1 dalį). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Iš tyrimo duomenų matyti, kad, 2015 m. pradėjusi dirbti valstybės tarnyboje, R. Vaitkevičiūtė savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie einamas antraeiles lektorės pareigas tuometiniame Aleksandro Stulginskio universitete (šiuo metu – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija). 2016 m. ji privalėjo deklaraciją papildyti duomenimis, jog tapo asociacijos „Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija „Medeina“ pirmininke. Tačiau šias aplinkybes R. Vaitkevičiūtė deklaravo vėluodama ir nesilaikydama įstatyme nustatytų terminų“, – teigiama VTEK priimtame sprendime.

Kas sudaro tarybą?

Vadovaujamas tarybos sekretorės pareigas eina kita ministerijos darbuotoja – Jolanta Urbelionytė.

Tarp tarybos narių yra šie asmenys:
Linas Balčiauskas, Gamtos tyrimų centro mokslininkas;
Tomas Barkauskas, Lietuvos žaliojo aljanso atstovas;
Gediminas Brazaitis, Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas;
Egidijus Bukelskis, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos darbuotojas;
Audrius Čiupala, Policijos departamento atstovas;
Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos ministerijos darbuotojas;
Algirdas Klimavičius, Aplinkos ministerijos darbuotojas;
Ramūnas Mažėtis, Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas;
Rolandas Micevičius, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos tarybos narys;
Gytis Misiukevičius, Ginklų pirklių asociacijos atstovas;
Kęstutis Motiekaitis, Aplinkos apsaugos departamento, pavaldaus Aplinkos ministerijai, darbuotojas;
Lina Paškevičiūtė, Aplinkosaugos koalicijos atstovė;
Vidmantas Paulauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas;
Aidas Pivoriūnas, Privačių miškų sąjungos asociacijos direktorius;
Raimondas Ribčiauskas, Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ prezidentas;
Albertas Stanislovaitis, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, direktorius;
Arūnas Šileika, Žemės ūkio ministerijos atstovas;
Algimantas Šindeikis, Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovas;
Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas;
Gediminas Vaitiekūnas, Lietuvos medžiotojų draugijos pirmininkas;
Monika Venytė, Lietuvos kinologijos centro atstovė;
Aleksas Žebrauskas, Valstybinės miškų urėdijos, pavaldžios Aplinkos ministerijai, darbuotojas.

Taigi, pažvelgus į tarybos sudėtį, matyti, kad nemenka dalis – Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai. Todėl ministerijos ir konkrečiai ministro įtaka taryboje – didžiulė. Juo labiau kad jai vadovauja tiesiogiai ministrui pavaldi viceministrė.

Taip pat taryboje – labai daug medžiotojų bendruomenės atstovų. O gamtininkų, mokslininkų, nevyriausybinių organizacijų atstovų, galinčių ginti gamtos interesus, – mažuma.

Taryboje – elitinio medžiotojų klubo vadovai

Įdomi detalė, kad šiai tarybai priklauso net trys elitiniam medžiotojų klubui „Girios“ priklausantys medžiotojai. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovas A. Stanislovaitis – ilgametis medžiotojų klubo „Girios“ valdybos pirmininkas, dabar – valdybos narys. A. Žebrauskas – šio klubo vadovas ir tarybos pirmininkas. Kartu jis dirba miškų urėdijoje. Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos grupės vadovas A. Klimavičius yra šio klubo narys.

Albertas Stanislovaitis


Delfi jau rašė, kad „Girios“ – tai elitinis, uždariausias ir įtakingiausias Lietuvoje medžiotojų klubas. Būrelio medžiotojus sieja bendras vardiklis – aukštos pareigos ir verslo interesai.

Šiam klubui priklauso įtakingi Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, taip pat – verslo elitas, Lietuvoje žinomi teisininkai ir gydytojai.

Susiklostė tokia situacija, kad tame pačiame klube yra privačių miškininkų, kurių veiklą turintys tikrinti pareigūnai – to paties klubo nariai.

Šiuo klubu domėjosi Seimo Antikorupcijos komisija. Komisijos nariai iškėlė klausimą, kodėl taip susiklosto, kad Aplinkos ministerijos aukščiausius postus užima ir jai pavaldžioms įstaigoms vadovauti dažniausiai ima šio klubo nariai.

Komisija ištyrė, kad konkursuose į laisvas vadovų pareigas pretenduoja būrelio nariai, o atrankos komisijoje – taip pat to paties būrelio nariai.

Vėliau informacija buvo perduota teisėsaugai, o VTEK pripažino, kad tuometinis Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas, kartu – ir būrelio narys, pažeidė įstatymą.

Premjerui nepakluso

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos vadovas A. Stanislovaitis po Delfi tyrimo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pripažintas pažeidęs įstatymą. Iš karto po to premjeras S. Skvernelis paragino tarnybos vadovą atsistatydinti. Tačiau šis iš karto pareiškė tokios galimybės nesvarstantis.

VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorius A. Stanislovaitis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Nustatyta, kad jis per įstatyme nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios“. Be to, nustatyta, kad A. Stanislovaitis laiku nedeklaravo 9 savo ir sutuoktinės Sonatos Stanislovaitienės sudarytų sandorių bei sutuoktinės darbovietės UAB „Ūlos baldai“.

Po Delfi tyrimo taip pat pripažinta, kad kai kurie kiti šio klubo nariai pažeidė įstatymą laiku ir tinkamai nedeklaravę interesų.

Algirdas Klimavičius


Pričiupti brakonieriaujant

O štai 2018 metais klubo nariai pričiupti brakonieriaujant. 2019 metais Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmuose paskelbtas nuosprendis garsioje brakonieriavimo byloje, kurioje figūravo elitinio medžiotojų klubo „Girios“ narių pavardės. Vyrai įkliuvo 2018 metų lapkritį, kai Stakių k. (Jurbarko r.) jų automobilį patikrino policija. Tuomet įtarta, kad jie nelegaliai sumedžiojo taurųjį elnią ir stirnos patiną.

Netrukus paaiškėjo, kad brakonieriavimu įtariami vyrai – neeiliniai piliečiai. Du iš jų yra garsūs aplinkosaugininkai: buvęs aplinkos (o paskui – ir energetikos) viceministras Aleksandras Spruogis (iki pavardės pakeitimo buvęs Prochorovas) ir buvęs Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Rolandas Masilevičius. Trečiasis ekipažo narys buvo garsus gydytojas iš Santariškių Vitalijus Sokolovas.

Bylą išnagrinėjęs Jurbarko teisėjas Saulius Mikšys nusprendė, kad medžioklei vadovavęs R. Masilevičius pažeidė įstatymą ir turės gerokai pakratyti piniginę, taip pat privalės kurį laiką pamiršti medžioklę.

R. Masilevičių nuspręsta pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą dėl gyvūno, kurio sumedžioti turintis teisę medžioti asmuo negali, sumedžiojimo, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio 8 dalyje, ir paskirti tūkstančio šimto eurų baudą. „Girių“ nariui taip pat atimta teisė medžioti dvejus metus ir konfiskuotas jam priklausantis graižtvinis šautuvas „Sauer 202 Classic“. Teismas konfiskavo ir M. Masilevičiui priklausantį automobilį „Jeep Grand Cherokee“.

Tarybos narys įvertino Mažeikos teiginį: ciniškas melas

Delfi bandė susisiekti su Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos pirmininke, viceministre R. Vaitkevičiūte, tačiau ji į skambučius neatsakė. Tarybos sekretorė, Aplinkos ministerijos darbuotoja J. Urbelionytė ir tarybos narys Aplinkos ministerijos darbuotojas A. Klimavičius atsisakė atsakyti į žurnalistų klausimus. Anot jų, sutarta, kad šią situaciją komentuoti galima tik tarybos pirmininkei. Tačiau ji į skambučius neatsako.

Vaidas Balys
Foto: DELFI / Valdas Kopūstas


Anot ministerijos tarnautojų, teisė komentuoti suteikta viceministrei, kad, pasak jų, nebūtų „sugedusio telefono“.

Tačiau situaciją sutiko įvertinti tarybai priklausantis Valdas Balys. Jis taip pat priklauso nevyriausybinei organizacijai „Baltijos vilkas“.

K. Mažeika pirmadienį sakė, kad įteisinti medžioklę lankais jam patarė būtent Medžioklės taryba.

Tačiau jos varys V. Balys tai kategoriškai neigia ir vadina melu. Anot jo, su taryba niekas šito nederino.
„Tai yra grubus ir ciniškas melas. Tai – medžiotojų organizacijų pasiūlymai, kurie nebuvo suderinti su Medžioklės taryba, nes viceministrė piktybiškai nesurengė žadėto posėdžio“, – teigė V. Balys.

Publikavę tekstą gavome aplinkos ministro K. Mažeikos komentarą. Jis sako tiesiog norėjęs išspręsti teisinį reguliavimą.

„Pernai rugsėjį įsigaliojo Ginklų ir šaudmenų įstatymo pakeitimas, kuris eliminavo bet kokį teisinį reguliavimą dėl lankų naudojimo ir suformavo teisinį vaakumą. Atnaujintos Medžioklės taisyklės imperatyviai uždraudžia lankų naudojimą iki 2022 metų“, – teigė K. Mažeika.