M. Macijauskienė 1954 metais Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas, dirbo žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcijoje, o nuo 1958 metų – „Kauno tiesoje“, žurnale „Nemunas“. Nuo 1969 metų pradėjo dirbti Maironio lietuvių literatūros muziejuje, 1970–1981 metais buvo jo direktorė.

M. Macijauskienė parašė daug esė, straipsnių, tyrinėjimų kultūros temomis. Ypatingai svarią vietą jos kūrybinėje biografijoje užima prisiminimų knygos apie garsius teatralus, rašytojus, dailininkus.

M. Macijauskienės pirmasis poezijos rinkinys „Kaip laukiantis medis“ pasirodė 1979 metais. Kiek vėliau – poezijos knygos „Aguonų miestai“, „Kaip drugys į žiburį“, „Kaip riksmas, prabėgantis medžių viršūnėm“ ir kt.

Poetė parašė šešias poezijos knygas, tarp jų ir vaikams, išvertė lyriką iš latvių, rusų, armėnų kalbų. Jos pačios eilės verstos į estų, latvių, baltarusių, rusų kalbas.

M. Macijauskienės lyrikai būdingas susimąstymas, vidinės harmonijos paieškos, svajingumas, nuoširdūs atsivėrimai.

M. Macijauskienė yra pelniusi Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklą (2015), pasidabruotą Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalį (2020).

Atsisveikinimas su poete vyks gegužės 12 dieną, antradienį, nuo 11–13 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Išlydėjimas – gegužės 12 dieną, 14 val. į Joniškės kapines Klaipėdoje.