Dėl rekomendacijų, kaip saugiai organizuoti egzaminų sesiją Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) kreipėsi į sveikatos apsaugos specialistus.

„Jas patvirtinome, dabar informuosime brandos egzaminų vykdytojus, taip pat ir pačius mokinius. Mums svarbu, kad visi žinotų, o mes galėtumėme pradėti ruoštis – užtikrinti mokinių ir darbuotojų saugumą prasidėjus egzaminams“, – sakė nuotolinėje spaudos konferencijoje ministras A. Monkevičius.

Į egzaminą – su kauke

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės birželio 22 d. Kaip ir buvo iki šiol, norint gauti brandos atestatą, reikės išlaikyti du egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį.

Iki gegužės 18 d. abiturientai dar galės patikslinti savo pasirinktus brandos egzaminus, atsisakydami tų, kurių jie neketina laikyti įvertinę savo ateities planus ar tolimesnio mokymosi perspektyvas.

Sveikatos apsaugos ministerija rekomendavo, kad egzaminų metu tarp kandidatų ir vykdytojų turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas, o vienam asmeniui tektų ne mažiau kaip 10 kv., kai vienoje egzamino vykdymui skirtoje patalpoje yra daugiau kaip 9 asmenys.

Taip pat turės būti pasirūpinta vienkartinėmis veido kaukėmis, patalpų vėdinimu, kompiuterinės įrangos valymu po kiekvieno panaudojimo, numatyta drausti kandidatams dalytis kanceliarinėmis priemonėmis ir kt.

Visos rekomendacijos skelbiamos atnaujintame brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo apraše. Jį rasite čia.

Šios sąlygos bus įgyvendinamos kartu su savivaldybėmis.

Svarbu sveikata

Nacionalinės švietimo agentūros l. e. direktoriaus pavaduotojos pareigas Asta Ranonytė konferencijoje sakė, jog abiturientams egzaminai bus organizuojami patalpose: salėse, klasėse, kabinetuose.

Patalpos turės bus paruošiamos ir išvalomos ne vėliau kaip prieš 12 valandų iki dalyko brandos egzamino ar jo dalies pradžios.

Organizuojant patalpų valymą egzaminų centruose rekomenduojama atsižvelgti į SAM parengtas rekomendacijas patalpoms valyti COVID-19 pandemijos metu.

Ministro teigimu, šiuo metu nacionalinio lygmens institucijų, savivaldybių administracijų darbuotojų, mokyklų vadovų ir mokytojų visos pastangos dedamos pasiruošti sėkmingam brandos egzaminų sesijos organizavimui.

„Egzaminai vyks laikantis visų asmens apsaugos priemonių – svarbu sveikata. Grafikas paskelbtas, sesija baigiasi rugpjūčio mėnesį, dabartinės tendencijos palankios, pradėsime šiek tiek vėliau, tačiau sklandžiai“,– įsitikinęs A. Monkevičius.

Visą egzaminų grafiką galima pamatyti čia.