Pagal siūlomą projektą, teisę į vienkartinę išmoką turėtų asmenys, kurių praėjusių 3 mėnesių, iki vienkartinės išmokos paskyrimo, pajamos per mėnesį neviršijo 600 eurų.

Atsižvelgiant į tai, kad siūloma padidinti vienkartinės išmokos dydį, projekto autoriai siūlo ją išmokėti per 2 kartus. Po 150 eurų siūloma išmokėti šių metų liepos mėnesį ir rugpjūčio mėnesiais.

„Kad būtų pasiekti projekto aiškinamajame rašte nurodyti tikslai: „prisidėti prie senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų, neįgalių asmenų skurdo mažinimo“, tikslinga nustatyti, kad vienkartinė išmoka būtų skiriama asmenims, kuriems reikia paramos, tuo tarpu projekte siūloma vienkartinę išmoką skirti nevertinant bendros asmenų visų gaunamų pensijų ar kompensacijų sumos. Siūloma įstatymo projektą papildyti nuostatomis, kad vienkartinė išmoka asmenims būtų skiriama įvertinus asmens gaunamas pajamas, ir tuo pačiu padidinti vienkartinės išmokos dydį“,- savo pasiūlymą argumentuoja jo iniciatoriai.

Ketvirtadienį Seimas turėtų apsispręsti dėl vienkartinės 200 eurų išmokos skyrimo. Ji būtų skiriama, jeigu žmogui iki 2020 metų gruodžio 31 dienos buvo arba bus paskirta bent viena iš šių „Sodros“ išmokų: senatvės, netekto darbingumo (invalidumo) pensija, našlių, našlaičių ar maitintojo netekimo pensija, ištarnauto laiko pensija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas, šalpos pensija ar kompensacija.