Balandžio 22 d. vykusio NSGK posėdžio metu buvo išreikštas prašymas į darbotvarkę įtraukti klausimą dėl nepasitikėjimo NSGK pirmininku ir naujo pirmininko rinkimų. Dėl šio klausimo įtraukimo į darbotvarkę vyko balsavimas. 6 NSGK nariai balsavo „už“, 6, įskaitant NSGK pirmininką D. Gaižauską, – „prieš“. Kadangi pirmininko balsas buvo lemiamas, šis klausimas nebuvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę.

L. Kasčiūno kreipimesi pažymima, kad, pagal Seimo statuto 16 straipsnio 6 dalį, „prieš prasidedant klausimo svarstymui arba svarstymo metu Seimo narys, kuris tokiame klausime turi privatų interesą, privalo informuoti posėdžio pirmininką apie interesų konflikto grėsmę ir nusišalinti nuo tolesnio klausimo svarstymo ir balsavimo.“

Šiuo atveju D. Gaižauskas dalyvavo balsavime dėl klausimo, susijusio su jo paties pareigomis NSGK.

„2020 m. balandžio 29 d. vyks neeilinis NSGK posėdis, kuriame bus svarstomas klausimas dėl komiteto narių rašto sušaukti neeilinį posėdį dėl nepasitikėjimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku ir naujo pirmininko rinkimų. Tai yra vienintelis darbotvarkės klausimas.

Tikėtina, kad NSGK pirmininkas D. Gaižauskas šiame posėdyje gali nenusišalinti nuo balsavimo ir balsuoti sau palankia linkme. Todėl, atsižvelgiant į visa tai, prašau įvertinti, ar Seimo narys, NSGK pirmininkas D. Gaižauskas 2020 balandžio 29 d. vyksiančiame neeiliniame NSGK posėdyje gali dalyvauti balsavime dėl darbotvarkės pirmininko ir dėl nepasitikėjimo juo kaip NSGK pirmininku“, – teigiama kreipimesi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją.