Numatyta, kad karantino laikotarpiu tėvai dėl tokios priežiūros darželiuose turi pateikti prašymą su darbdavių išduotomis pažymomis.

Tokioje pažymoje turi būti nurodyta, kad žmogui būtina dirbti jo darbo vietoje, t. y. nuotoliniu būdu savo funkcijų jis negali atlikti. Tokias pažymas turi pateikti abu tėvai.

Svarbu tai, jog tėvai, prieš kreipiantis dėl vaiko priežiūros paslaugų į savivaldybių administracijas, privalo įvertinti visas kitas vaiko priežiūros galimybes namuose.

Savivaldybių administracijos sprendimą dėl vaikų priežiūros paslaugų organizavimo priima tik įvertinusios visas aplinkybes, ar vaikais namuose išties nėra galimybės pasirūpinti, pavyzdžiui, pasitelkus kitų žmonių pagalbą.

Priims ne visus

Siekiant užtikrinti saugumą, numatyta, kad įstaigose šiuo metu negali būti prižiūrimai vaikai, sergantys lėtinėmis ligomis. Tokius vaikus auginantiems tėvams karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Taip pat į darželius negali būti vedami vaikai, gyvenantys kartu su labiausiai koronavirusinės infekcijos paveikiamais žmonėmis – vyresniais nei 60 metų, sergančiais lėtinėmis ligomis.

Tais atvejais, kai vaikai vedami į darželius, juose turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos. Numatyta, kad grupėse gali būti ne daugiau nei dešimt vaikų maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo, t. y. darbuotojai turi dirbti tik vienoje grupėje, vaikai nuolat lankyti tą pačią grupę, o grupės veikla turėtų būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, tiek lauke.

Be to, prie įėjimo į darželius turi būti pateikiama informacija, kad vaikus atlydintys tėvai ar artimieji privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones, taip pat informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kita).

Šalia įėjimų į įstaigas ir patalpas turi būti sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai – gerai matomoje, bet vaikams nepasiekiamoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.

Taip pat kasdien turi būti vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 laipsnių ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, į grupes negali būti priimami.

Taip pat turi būti sekama darbuotojų sveikatos būklė, iškart jiems atvykus į darbą, matuojama kūno temperatūra. Tai reiškia, jog turi būti užtikrinama, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų susirgimų požymių ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima.

Be to, turi būti užtikrinta, kad kriauklės ir kiti sanitariniai mazgai, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, būtų dezinfekuojami kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui.

Taip pat kiekvieną rytą, prieš atvykstant vaikams, ir ne rečiau kaip du kartus per dieną turi būti išvėdinamos patalpos. Aplinkos valymas ir dezinfekcija turi būtų atliekami vadovaujantis SAM parengtomis dezinfekcijos rekomendacijomis.

Praplėtė sąrašą, galinčių vesti vaikus į darželius

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė „Delfi“ sakė, jog Vyriausybei atnaujinus sprendimą dėl vaikų priežiūros įstaigose organizavimo, Kaune taip pat praplėstas darbuotojų sričių ratas, kurie išskirtiniais atvejais gali atvesti vaikučius į darželį.

Nuo šiol vaikų priežiūros paslaugos bus teikiamos ne tik medikų ir pareigūnų, bet ir kitų sričių, kurių veikla atnaujinama švelninant karantiną, darbuotojų vaikams. „Mažamečių vaikučių neturintys kur palikti dirbantys tėvai, visų pirma, turi kreiptis į iki šiol lankytą darželį ir išreikšti tokį poreikį. Privalu pateikti abiejų tėvų pažymas iš darboviečių su jų darbo grafikais. Tiesa, priežiūros vieta vaikui gali būti priskirta kitame tuo metu veikiančiame darželyje“, – apie naują tvarką pasakojo E. Andriuškienė.

Ji pridūrė, kad tais atvejais, kai abu tėvai dirba ir nė vienas jų neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu iš namų ir nėra kam pasirūpinti vaikais, miestas užtikrins vaikų priežiūrą bei maitinimą.

Kaip ir iki šiol, veikiančiuose darželiuose bus laikomasi visų saugumo reikalavimų. Auklėtojos naudosis apsaugos priemonėmis: kaukėmis, respiratoriais, veido gaubtais, vienkartinėmis pirštinėmis, bus dezinfekuojamos patalpos ir tikrinama auklėtojų bei vaikučių temperatūra, bendroji sveikatos būklė.

Kauno miestas, anot E. Andriuškienės, yra pasiruošęs į darželius priimti dirbančiųjų vaikus, tačiau vis dėlto prašoma apie vaiko vedimą į darželį svarstyti tik tada, kai priežiūra tikrai būtina, nes saugiausiais būdas išvengti viruso vis dar yra likti namuose.

„Delfi“ primena, jog Vilniuje jau nuo pirmadienio bus atidaromi darželiai vaikams tų, kurie neturi galimybių kitais būdais užtikrinti jų priežiūros ir privalo grįžti į darbo vietas. Yra papildomų sąlygų: dirbantys tėvai turės pristatyti tai liudijančią darbdavio pažymą ir pateikti ją darželiui.

Klaipėdos darželiai pranešė nuo balandžio 27 – osios priimsiantys vaikus, kurių, tėvams išėjus į darbą, nėra kam prižiūrėti. Tačiau taip pat teks pateikti darbdavio pažymą dėl būtinybės išeiti į darbą (nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu), savo ikimokyklinio amžiaus vaikus galės atvesti į savo iki karantino lankytą ugdymo įstaigą.

Kaip anksčiau yra informavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, darželinukų, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali gauti nedarbingumą iki 60 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau nei iki karantino pabaigos. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Nedarbingumas suteikiamas ir ligos išmoka mokama, kai prižiūrimi ugdymo įstaigą lankę darželinukai, priešmokyklinukai, pradinukai, vaikai su negalia iki 21 m. arba dienos centrus lankę suaugę žmonės su negalia bei senjorai.