Pasak aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos, toks raštas gimė išanalizavus tiek įsiteisėjusius Lietuvos teismų priimtus sprendimus, tiek remiantis Konstitucinio Teismo išaiškinimais.

Mero Ričardo Malinausko vadovaujama Druskininkų savivaldybės taryba penktadienį, balandžio 24 d., vienu iš svarstomų klausimų įtraukė sprendimo projektą dėl Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo.

Šiuo planu siūloma Druskininkų mieste, buvusioje vadinamo Vijūnėlės dvaro teritorijoje, pakeisti žemės paskirtį – iš rekreacinės į urbanizuojamosios paskirties.

Jeigu tokie siūlymai būtų priimti, šiuo metu rekreacinės paskirties žemės sklypą būtų leidžiama urbanizuoti, t. y. teritorijoje taptų leidžiama pastatų, tame tarpe – ir gyvenamųjų namų, statyba.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra priėmęs nutartį, kuria pripažino neteisėtais Druskininkų savivaldybės sprendimus, kuriais rekreacinėje Vijūnėlės parko teritorijoje buvo suformuotas gyvenamosios paskirties žemės sklypas, jis išmuomotas, o vėliau išduoti statybos leidimai privatiems asmenims statyti gyvenamąjį namą.

Vijūnėlės dvaru pramintas pastatas po teismo sprendimo buvo nugriautas. Jo savininkai šiuo metu dėl patirtų nuostolių su valstybe ir Druskininkų savivaldybe bylinėjasi Europos Teisingumo Teisme.

„Tokia Druskininkų savivaldybės tarybos iniciatyva, visų pirma, atrodo lyg galios demonstravimas - kai vietoje vieno nugriauto dvaro projektuojamas ištisas dvarų kvartalas. Kita vertus, kadangi šiuo metu Europos teisingumo teisme nagrinėjama byla, būtų keista, kad valstybė sudarytų sąlygas keisti tos teritorijos naudojimo paskirtį. Aplinkos ministerija, kaip vykdomosios valdžios institucija valstybėje, taip pat prokurorai ir Vyriausybės atstovas turi ginti viešąjį interesą, todėl reikalaujame imtis priemonių stabdyti tokio sprendimo projekto svarstymą. Priešingu atveju, ministerija imsis proaktyvių veiksmų, siekiant apginti viešąjį interesą“, – „Delfi“ ketvirtadienį teigė ministras K. Mažeika.

Sprendimo projektui keisti Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrąjį planą priešinasi ir Druskininkų savivaldybės tarybos opozicija.

„Pagrindiniame bendrojo plano brėžinyje skandalingojo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo verdiktu nugriauto, Vijūnėlės dvaro teritorija (buvo 28 arai, planuojama iki 40 arų) pažymėta kaip užstatoma teritorija. Kaip žinia, teismai panaikino ir žemės nuomos sutartis, ir detalųjį planą, kuriuo ši teritorija neteisėtai buvo tapusi gyvenamąja. Esminis teismų argumentas - rekreacinė valstybės žemės teritorija negalėjo būti paversta gyvenamąja, nes galiojančiame bendrajame plane visa parko teritorija buvo pažymėta kaip pasyvios rekreacijos zona. Dabar ši Vijūnėlės parko dalis - vėl rekreacinė valstybės žemės teritorija. Priėmus siūlomą sprendimo projektą, bendrojo plano sprendinys leis dabar jau teisėtai detaliuoju planu suplanuoti ir įgyvendinti gyvenamąją statybą“, - teigė Druskininkų savivaldybės tarybos narys Antanas Balkė.

Pasak pašnekovo, reali versija, kad 40 arų teritorijoje bus galima suformuoti keturis grąžintinus natūra sklypus po 9 arus paveldėtojams, juos parduoti tam, kas šį procesą kontroliuos, t.y. Druskininkų savivaldybės administracija.

„Šis metodas - paimti valstybės žemę savo nuosavybėn, jau gerai išbandytas, kai meras R. Malinauskas užgrobtą ir septynis metus naudojamą 25 arų valstybės žemės teritoriją prie savo 12 arų valdos, Turistų g. 11, pavertė asmenine nuosavybe. Kilus skandalui, tuomet Druskininkų savivaldybės administracijos iniciatyva buvo suformuoti du sklypai po 9 arus, grąžinti paveldėtojams ir iš savininkų nusipirkti paties mero. Nei viena valstybės institucija nei tuomet, nei vėliau taip ir nedrįso kelti klausimo, ar tokie sprendimai nebuvo R. Malinausko ir jo pavaldinių piktnaudžiavimas“, - „Delfi“ sakė A. Balkė.

Paneigimas:

Naujienų portale www.delfi.lt straipsnyje „Aplinkos ministras Mažeika: Druskininkai vietoj vieno nugriauto dvaro rengiasi statyti ištisą dvarų kvartalą" Antano Balkės paskleisti duomenys „<...> meras R. Malinauskas užgrobtą ir septynis metus naudojamą 25 arų valstybės žemės teritoriją prie savo 12 arų valdos, Turistų g. 11, pavertė asmenine nuosavybe <...>" Neatitinka tikrovės ir žemina Ričardo Malinausko garbę ir orumą."