Balandžio 20 d. Pasaulio žydų kongresas internetu surengė Yom HaShoah paminėjimo ceremoniją, prie kurios prisijungė ir Lietuvos žmonės – žydai ir nežydai. Prisijungė visi, kuriems svarbi žmogaus gyvybė, tautos išlikimas ekstremaliomis sąlygomis. Tai aktualu ir šiandien, kai visą pasaulį užgriuvo koronoviruso pandemija.

Neįprasta ekstremali aplinka, kurioje vyksta Yom HaShoah paminėjimas, verčia ieškoti neįprastų formų. Bendraujame nuotoliniu būdu – taip, kaip dabar bendrauja nemaža dalis pasaulio. Atstumas ne tik skiria, bet ir leidžia pamatyti tikruosius dydžius. Ką galima būtų pasakyti apie tikrąjį Yom HaShoah mastą, klausiame Izraelio ambasadoriaus Lietuvai J. E. Yoseffo Levy.

Toks klausimas Vilniuje, ypač Holokausto atminties dienos apylinkėse, nuskamba itin jautriai. Antrojo pasaulinio karo metais Vilnius neteko absoliučios daugumos žydų kilmės miestiečių, tačiau kultūrinę tradiciją nutraukti kur sunkiau nei sunaikinti atskiro žmogaus, net visos bendruomenės gyvenimą. Po Antrojo pasaulinio karo žydiškas Vilnius katastrofiškai ištuštėjo, sovietmečiu jo likimas buvo nutylėtas, tačiau Lietuvai atgavus nepriklausomybę į jį pradėjo grįžti senieji jo gyventojai - ir rašytojas Romenas Gary, ir dailininkai Samuelis Bakas bei Michaelis Kikoinas, ir poetas Mošė Kulbakas, ir smuikininkas Jaša Heifetzas.

Sugrįžo ir legendinis gydytojas Cemachas Šabadas – per savo paminklą Mėsinių ir Ašmenos gatvių sankryžoje, buvusioje Didžiojo žydų geto teritorijoje. Paminklas, atspindintis ypatingą gydytojo dėmesį vaikams, vaizduoja C. Šabadą besikalbantį su mergaite, rankose laikančia katiną. Paskelbus karantiną jautrūs ir humoro jausmo nestokojantys miestiečiai ir gydytoją C.Šabadą, ir mergaitę aprūpino medicininėmis kaukėmis. Jau vien iš to galima spręsti, kad žydų kultūra Vilniuje nėra vien istorijos eksponatas – ji jau dabar yra atgimusi ir aktyviai reiškiasi įvairiomis formomis.

Mažėjant Holokaustą išgyvenusių žmonių, Shoah atminimo perdavimas ateinančioms kartoms yra viena svarbiausių užduočių. Žydų kultūros centre visada vyko edukacinis procesas, žinių transliacija. Ji gali vykti įvairiomis formomis, skirtingu reguliarumu. Vilniuje yra vieta, kur žinių, susijusių su žydų kultūra, perdavimas tikslingai organizuotas. Tai Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazija. Kokiomis vertybėmis žydų kultūra galėtų praturtinti kitas kultūras, tokias kaip lietuvių, svarsto žydų mokyklos vadovė, laikinai einanti Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorės pareigas, Ruth Reches.

Ambasadorių Y. Levy ir R. Reches iš Nacionalinės bibliotekos TV studijos kalbina Nacionalinės bibliotekos Informacijos analitikos skyriaus vadovas Ginas Dabašinskas.