1,01 mln. eurų skirta Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, šiomis lėšomis būtų padengiamos pavojingų atliekų įmonės „Toksika“ patirtos atliekų išvežimo ir padarinių šalinimo paslaugų išlaidos.

Dar 140 tūkst. eurų skirta skirti Vidaus reikalų ministerijai (VRM), iš jų 112,1 tūkst. eurų – ugniagesiams gelbėtojams sunkiųjų metalų ir dioksinų bei į juos panašių kitų toksinių medžiagų biologinėse terpėse tyrimų atlikimo ir specialistų konsultacijų išlaidoms padengti, 20,4 tūkst. eurų – laboratorinių mėginių paėmimo, paruošimo, siuntimo į kitas laboratorijas išlaidoms padengti, VRM Medicinos centro darbuotojų darbo užmokesčiui už papildomą darbą, viršijantį įprastą darbo krūvį, ir viršvalandžius sumokėti bei 7,5 tūkst. eurų – įrangai įsigyti.

Beveik 81 tūkst. eurų skirta Alytaus rajono savivaldybės administracijai kaip valstybės parama žalai, patirtai dėl ekstremaliosios situacijos, atlyginti, iš jų 65,5 tūkst. eurų ūkininkų patirtoms išlaidoms dėl sunaikintų naminių gyvulių, pieno, kiaušinių, beveik 3 tūkst. eurų – ūkininko patirtoms šienainio įsigijimo išlaidoms, 3,2 tūkst. eurų – „Biovela-Utenos mėsa“ supirktų mėsinių galvijų skerdimo išlaidoms, 9,2 tūkst. eurų – šios savivaldybės administracijos atliktų laboratorinių tyrimų išlaidoms padengti.

Kaip Vyriausybės posėdyje sakė finansų ministras Vilius Šapoka, papildomai įtraukiami 874 eurai dėl ūkininkų patirtų pieno utilizavimo išlaidų ir savivaldybės atliktų laboratorinių tyrimų išlaidoms atlyginti.

Įmonėje gaisras kilo spalio 16–osios naktį. Jį pavyko užgesinti po 10 dienų.