„Mokslininkai ir specialistai skambina pavojaus varpais dėl augančių psichosocialinių problemų, tuo tarpu savižudybių prevencijos biudžetas Sveikatos apsaugos ministerijoje yra per pusę mažesnis nei Trakų Pedagoginė psichologinė tarnyba pirks pseudomokslu, šarlatanizmu ir korupcija dvelkiantį prietaisą, skirtą biolaukams matuoti“, – kalbėjo A. Armonaitė.

Vilniaus universiteto mokslininkai prognozuoja, kad dėl COVID-19 pandemijos kilę ekonominiai sunkumai gali nusinešti iki 230 papildomų savižudybių per ateinančius 3-4 metus, greta ir taip kasmet įvykstančių 650-700 savižudybių. Psichologinių paramos linijų vadovai pažymi, kad išaugo besikreipiančiųjų pagalbos skaičius dėl minčių apie savižudybę ir savęs žalojimo atvejus.

A. Armonaitė pridūrė, kad iš 380 tūkst. eurų šiuo metu siekiančio savižudybių prevencijos biudžeto didžiausią sumą ministras A. Veryga paskyrė ne anoniminių, nuotolinių, visiems prieinamų psichologo konsultacijų plėtrai, o socialinės reklamos prieš alkoholio vartojimą sukūrimui.

Seimo narė ministrus ragina pakeisti sveikatos apsaugos ministro įsakymą, kuriuo patvirtinamos 2020 metų veiksmų plano priemonės „Sukurti ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos savižudybių grėsmę patiriantiems asmenims sistemą“.

„Čia iš 380 tūkst. eurų savižudybių prevencijai skirto biudžeto, didžiausia suma – 100 tūkst. skiriama socialinės reklamos, skirtos alkoholio vartojimo prevencijai, turinio kūrimui ir viešinimui. Toks sprendimas jau vasario mėnesį sulaukė ekspertų kritikos ir neigiamos reakcijos. Įsisiūbavus COVID-19 krizei su visomis jos pasekmėmis, būtina skirti lėšas būtent tam, kam jos turėjo būti skirtos – tiesiogiai savižudybių prevencijai. Tai šiandien privalo būti prioritetas. Be to, ministerijų investicijos į reklamą priešrinkiminiais metais kelia ypač daug abejonių“, – sako A. Armonaitė.

Ji prašo ištirti, kokiomis aplinkybėmis ir kuo remiantis Trakų pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) už 665 tūkst. eurų nusprendė kurti „jausmomatį“ – pseudomokslu, šarlatanizmu ir korupcija dvelkiantį prietaisą, kuris neva spręstų depresijos ir psichosocialines problemas. Parlamentarė prašo atlikti antikorupcinį organizuojamo konkurso vertinimą.

Ji taip pat ragina peržiūrėti ŠMSM pavaldžių savivaldybėse veikiančių pedagoginių psichologinių tarnybų vykdomus konkursus, veiklą ir teikiamas rekomendacijas, vykdyti didesnę šių įstaigų veiklos kontrolę ir įgyvendinti auditą. „Tai krizės akivaizdoje turėtų būti svarbios organizacijos, teikiančios paramą vaikams, mokytojams, tėvams ir visai švietimo bendruomenei. Tačiau pastaraisiais metais jų vykdoma veikla kelia didelių abejonių dėl profesionalumo ir skaidrumo“, – sako A. Armonaitė.