– Pone Pranckieti, pirmiausia – kur dingo Seimas? Turbūt daugeliui kilo toks klausimas.

V. Pranckietis: Šiandien buvo susirinkę 124 Seimo nariai, tad Seimas niekur nedingo, dirba pagal galimybes ir poreikį. Visi gali tai matyti. Manau, šianden priimtų įstatymų ir kitų dokumentų rezultatas tai rodo.

– Seimas atmetė jūsų pasiūlymo pataisas statute dėl posėdžių nuotoliniu būdu. Kaip manote, kas labiausiai neįtiko Seimo nariams?

V. Pranckietis: Turbūt neįtiko nežinojimas. Tiesiog žmonės dar nevertina tos situacijos taip brandžiai, kaip turėtų vertinti. Manau, kad ateityje, atsisukę atgal, sakysime, kad mums reikėjo padaryti tokį žingsnį. Taip, kaip padarėme su komitetais, komisijomis – jie dabar gali visiškai dorai dirbti nuotoliniu būdu ir tai daro. Manau, kad ateityje, galbūt – kai pasikeis Seimo dauguma ar Seimo amžiaus vidurkis, – galbūt sutiksime su tuo, kad XXI amžiuje galime ir nuomones reikšti, ir balsuoti, ir svarstyti visiškai kitokiais būdais, nei susirinkę į Seimą tokios krizės, pandemijos metu, visokiomis apsaugos priemonėmis bandydami išvengti ligų ir kontaktų – dirbdami ne taip, kaip visiems Lietuvos žmonėms rekomenduota.

– Ne tik prezidentas pasigedo Seimo aktyvumo – turbūt daug kas visuomenėje taip pat jo pasigedo. Kaip dabar dirbs Seimas, kaip dažnai jis rinksis?

V. Pranckietis: Dabar, kai praradome galimybę dirbti nuotoliniu būdu, dirbsime akivaizdiniu būdu. Planuojame, kad kiekvieną savaitę rengsime bent vieną plenarinių posėdžių dieną. Prieš akis turiu balandžio 7-osios posėdžių dienos darbotvarkes. Dirbsime pereidami prie nuoseklių darbų, kurie yra numatyti pavasario darbų programoje.

– Šiandien kalbėjote, kad jei bent vienas Seimo narys susirgtų, reikėtų saviizoliuotis visam Seimui. Bet epidemiologai sako, kad tai – netiksli formuluotė, izoliuotis reikėtų nebent tiems, kurie buvo visai greta susirgusio Seimo nario ir bendravo ilgesnį laiką. Jei, kaip buvo šiandien, Seime imamasi reikiamų apsaugos priemonių, ypatingos rizikos neturėtų būti, kaip manote?

V. Pranckietis: Esame padarę labai daug žingsnių, turbūt pats rimčiausias – kad visos priemonės Seimo nariams yra suteiktos, ir dar papildoma priemonė – pagrindinės patalpos ozonavimas, įdiegta nauja sistema. Tad tos saugumo sąlygos yra, Seimo nariai nėra arti vienas kito. Šiandien beveik visi Seimo nariai drausmingai dėvėjo kaukes, apsaugančias dėvintį asmenį ir aplinkinius nuo galimo užsikrėtimo. Rankų dezinfekcijos priemonių taip pat yra, nekalbant apie visą kitą higieną – patalpos yra dezinfekuojamos. Tos patalpos, į kurias buvo atėjusi koronavirusu susirgusi padėjėja, taip pat išdezinfekuotos. Mažesnė patalpa, kur renkasi kiti valdymo organai, taip pat yra ozonuojama prieš susirenkant žmonėms tam, kad būtų minimali galimybė užsikrėsti koronavirusu ar jos net nebūtų.

– Šiandien Seimui pateiktos įstatymų pataisos, kad ekstremalios situacijos metu valstybės operacijų centro vadovu galėtų būti skiriamas ne tik ministras, bet ir premjeras. Manote, tai būtų prasminga šiuo atveju?

V. Pranckietis: Tai yra svarstoma šiuo metu, matysime, koks bus rezultatas. Manau, kad valdžios koncentracija vienose rankose turėtų būti pagrįsta ir būtinai konstitucinė.

– Seimas antradienio posėdį pradėjo plojimais, taip padėkodamas su koronaviruso epidemija kovojantiems medikams. Kaip pats manote, kaip valstybei sekasi?

V. Pranckietis: Žiūrint į mūsų statistinius rodiklius, galime galvoti apie tai, kad mūsų valstybė nėra ta, kuriai labai nesisektų. Bet kadangi turime ir mirčių, daug susirgimų, bet ir nemažai pasveikimų, galvokime, kad esame vidutiniokai. Ta pandemija juk visiems yra netikėtas reiškinys, apie kurį prieš pusę metų turbūt dar niekas negalvojo, o turbūt prieš mėnesį niekas nežinojo žodžio „saviizoliacija". Dabar žino, vertina ir supranta. Dėkoju tiems, kurie supranta žodį „saviizoliacija" ir jos laikosi.

– Daug diskusijų kilo dėl kai kurių įstatymų pataisų, daugiausiai – susijusių su saviizoliacijos turinčių laikytis asmenų duomenimis, kur valstybė galėtų kontroliuoti ne tik jų buvimo vietą pagal mobilius įrenginius, bet ir duomenų srautą – suprask, esant norui, galėtų kontroliuoti ir naudojimosi internetu turinį. Kaip vertinate tas pataisas?

V. Pranckietis: Visada turėtume galvoti apie tai, kad esame teisinė valstybė ir žmogaus teisės pažeidžiamos neturi būti. Bet užtikrinant kito žmogaus teisę į jo sveikatą ir gyvybę.

Turime visais būdais rūpintis. Tai yra skirta tam, kad būtų nustatoma galimybė apsikrėsti. Jei tuos takus atsektume, taip ribotume pandemiją. O tikslas ir yra riboti pandemiją, kol ji taps tokios būsenos, kai galėsime drąsiai nusiimti kaukes ir sakyti, kad visa tauta yra saugi.

– Nemanote, kad buvo galima rasti labiau išmanių būdų, kaip valstybei reaguoti ar kontroliuoti galimai saviizoliacijos nesilaikančius asmenis, nei tiesiog kontroliuoti jų duomenų srautą iš įvairių įrenginių?

V. Pranckietis: Neabejoju, kad buvo peržvelgti visi būdai, kitų šalių patirtys. Turbūt galima būtų paminėti Kroatijos pavyzdį – jie taip pat yra pritaikę panašų metodą, kad būtų galima atsekti, kur žmogus buvo, su kuo buvo susitikęs, bet tam reikia paties asmens sutikimo, kad jo duomenys būtų naudojami. Bet manau, kad kiekvieno asmens tikslas turėtų būti toks – jei numanau, kad kažkoks žmogus gali nukentėti nuo to, kad esu užsikrėtęs koronavirusu, žinoma, kad atskleisčiau visus duomenis, kad tik apsaugočiau kitus.

– Ar, jūsų nuomone, Seimas turėtų rinktis dažniau, nei rinkosi dabar? Pvz., šiandien Eugenijus Gentvilas kalbėjo, kad Seimo nesirinkimas yra dėmesio sukoncentravimas tik į valdžią, opozicija yra negirdima – suprask, negirdima ir kritiška nuomonė valstybėje, kas turbūt nebūtų sveika?

V. Pranckietis: Šiandien į darbotvarkę įtraukti visi siūlyti opozicijos klausimai, tad dėmesio opozicijai turbūt nėra per maža, bet galbūt jie jaučia, kad turi jo per mažai. Tad organizuojant posėdį 7 d. taip pat galėtų pateikti siūlymus darbotvarkei. Tą darbotvarkę pildysime 7 d. rytą, per seniūnų sueigą. Manau, kad į tai bus atsižvelgta.

Dėl susitikimų dažnio – turbūt svarbu ne dažnis, o kokybė, ką mes išsprendžiame yra svarbu. Buvome pakeitę posėdžių grafiką – komitetų savaites buvome atkėlę artyn, kai Vyriausybė paskelbė karantiną, kad Seimas netaptų ligos židiniu ar platintoju. Dvi savaites bandėme, kad nebūtų to posėdžio, bet dabar jis vis tik yra įvykęs, įvyks ir kitas posėdis.

Iš pradžių tarėmės, kad darome posėdžius ir iškart po jų – dviejų savaičių savotišką karantiną, po to – vėl intensyvios kelios dienos posėdžių, ir vėl karantinas, kad jei atsirastų koks požymis, užkratas nebūtų išnešiojamas po Seimą, kad jis lokalizuotųsi.

Visokie variantai buvo aptarti, bet grįžome prie nuolatinės darbotvarkės. Jei nepakaks susirinkti kartą per savaitę, rinksimės ir dažniau. Bet tai turi būti užpildyta turiniu. Kadangi dabar buvo padaryti nenumatyti posėdžiai, turinys yra pažengęs į priekį, todėl nėra ir tokio intensyvumo skubos, ir tai yra gerai. O po švenčių Seimas vėl rinksis į plenarinį posėdį. Duok, Dieve, visiems sveikatos, kad tik nesusidurtume su ta problema.

– Ar teisingai supratau, kad jūsų planas iki karantino pabaigos, kiek jis besitęstų, yra toks: parlamentas dirba reguliariai, komitetai dirba, o į plenarinį posėdį visi Seimo nariai renkasi kartą per savaitę?

V. Pranckietis: Visi Seimo nariai nesirinks, nes rizikos grupėje yra daug žmonių, yra tų, kurie neateina ir iškart pasakė, kad neis – ir tie žmonės turi teisę nebūti drąsūs, nes ta drąsa kartais gali atnešti didelių nelaimių. Bet pagal galimybes Seimą rinksime ir demonstruosime savo, kaip šiandien sakė viena Seimo narė, solidarumą su gydytojais. Bet man taip pat įdomus klausimas, ar po to nesisolidarizuosime su jų pacientais.