Jo oponentai suabejojo ne tik dėl techninių galimybių, bet ir, pavyzdžiui, dėl personalijų svarstymo.

„Toks įspūdis, kad visą likusį laikotarpį gyvensime pandemijos sąlygomis“, – pastebėjo socialdemokratas Julius Sabatauskas.

Konservatorius Mantas Adomėnas suabejojo, ar galima pasitikėti elektroninio ryšio sistema ir tuo, kad ji sėkmingai dirbs.

„Sunkiai įsivaizduoju, kad galėtume atsiriboti nuo pardavėjų, medikų, policininkų, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu“, – svarstė „valstietis“ Jonas Jarutis.

Seimo pirmininkas V. Pranckeitis įtikinėjo kolegas, kad turime mokytis iš esamos situacijos, o nuotolinis darbas – tai papildoma galimybė dirbti Seimui.

„Čia ne kokios nors privilegijos, o suteikimas galimybės dirbti, jeigu ji būtų apribota“, – sakė V. Pranckietis, paminėjęs ir Astravo atominės elektrinės problemą.

Seimo pirmininkas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad jei kokiam nors Seimo nariui būtų nustatytas koronavirusas, kiti kolegos turėtų saviizoliuotis, todėl Seimo darbas būtų apribotas.

V. Pranckiečio nuomone, Seimas, priėmęs Statuto pataisas, galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą, kuris įvertintų, ar jos atitinka Konstituciją.

Pagal siūlomą projektą, „sprendimą organizuoti Seimo posėdžius nuotoliniu būdu priima Seimo valdyba, jeigu Seimo posėdžiai gali vykti ir sprendimai gali būti priimami realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis ir yra užtikrinamas Seimo nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas, užtikrinamas Seimo nario balsavimui keliamų reikalavimų vykdymas, daromas garso įrašas ir posėdis transliuojamas Seimo interneto svetainėje“.

Šį Seimo valdybos sprendimą turės patvirtinti Seimas, priimdamas nutarimą pirmajame po šio sprendimo vykstančiame Seimo posėdyje.

Pagal projektą, visus Seimo veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame Statute ir kituose teisės aktuose arba kai Statuto ir kitų teisės aktų nuostatos negali būti taikomos atsižvelgiant į Seimo posėdžių organizavimo ir sprendimų priėmimo nuotoliniu būdu ypatumus, siūlytų spręsti Seimo posėdžio pirmininkas.

Kai Seimo posėdžiai organizuojami ir sprendimai priimami nuotoliniu būdu, visi dokumentai Seimo nariams ir Seimui būtų teikiami tik elektronine forma.

Statuto pataisas kartu su V. Pranckiečiu teikia Seimo nariai Rimantas Sinkevičius, Rasa Budbergytė, Andrius Mazuronis, Aušrinė Armonaitė, Mindaugas Puidokas.

Šiuo metu galiojančiame Seimo statute nereglamentuotas Seimo posėdžių organizavimas ir sprendimų priėmimas nuotoliniu būdu.