Statuto pataisų projektą įregistravo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Seimo nariai Viktorija Čmilytė-Nielsen, Andrius Mazuronis, Algirdas Sysas, Vanda Kravčionok.

Pagal siūlomą projektą, paskelbus ekstremaliąją situaciją, Seimo valdyba vykdo jai nustatytus įgaliojimus, taip pat svarsto Seimo sesijos darbų programas, Seimo posėdžių darbotvarkes ir joms pritaria, nustato Seimo posėdžių ekstremalios situacijos metu grafiką, esant reikalui, duoda pavedimus organizuoti Seimo komitetų ir komisijų posėdžius apklausos būdu ir teikia Seimui sprendimų šiais klausimais projektus.

Taip pat siūloma numatyti, kad Seimo valdybos sprendimu komitetų ir komisijų posėdžiai organizuojami apklausos būdu ryšio priemonėmis.

Kitų Seimo struktūrinių padalinių veikla būtų derinama su Seimo valdyba.

„Seimo statuto pakeitimo ir papildymo projektas parengtas, siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, paskelbus ekstremalią situaciją Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka ir kilus tokiai grėsmei valstybės ar visuomenės saugumui, kuriai pašalinti būtini itin skubūs įstatymų leidėjo sprendimai“, – sako projekto autoriai.

Šiuo metu galiojančiame Seimo statute sprendimų priėmimas dėl ekstremalios padėties įvedimo nėra specialiai reglamentuojamas.