Tokias Statuto pataisas įregistravo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir jo pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė.

Pagal projektą, „Seimo valdybos posėdis neatidėliotinais atvejais dėl Seimo nario užsienio komandiruotės ar kelionės, taip pat kai Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka paskelbiama ekstremalioji situacija ir dėl to Seimo valdybos posėdis negali būti organizuojamas Seimo rūmuose, gali būti organizuojamas ir apklausos būdu.“

Paskelbus ekstremaliąją situaciją, Seimo valdyba svarstytų Seimo sesijos darbų programas, Seimo posėdžių darbotvarkes ir joms pritartų, arba, nurodydama terminą, galėtų priimti sprendimą nerengti Seimo posėdžių, esant reikalui, duotų pavedimus organizuoti Seimo komitetų ir komisijų posėdžius apklausos būdu ir teiktų Seimui sprendimų šiais klausimais projektus.

Statute siūloma numatyti, kad Seimo komitetų ir komisijų posėdžiai, išskyrus Seimo Europos reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos bei Užsienio reikalų komitetus, būtų rengiami tik Seimo valdybos pavedimu.

Seimo valdybos sprendimu komitetų posėdžiai būtų organizuojami apklausos būdu, užtikrinant balsavimo rezultatų fiksavimą.

Kai Seimas negali susirinkti Seimo rūmuose, Seimo valdyba galėtų laikinai paskirti kitą posėdžių vietą. Neatidėliotinais atvejais tokį sprendimą galėtų priimti Seimo pirmininkas.

Seimo nariai apie paskirtą kitą posėdžių vietą būtų informuojami Seimo valdybos nustatyta tvarka.

Šiuo metu galiojančiame Seimo statute sprendimų dėl ekstremalios padėties įvedimo nėra specialiai reglamentuojamos.