Kreipimesi informuojama, kad LŠDPS iš šių derybų nesitraukia ir jas tęsia pagal LŠDPS prisistatymą ir jos pateiktus reikalavimus, kuriais siekiama ne tik gerinti mokytojų darbo sąlygas, bet ir prisidėti prie ypač reikalingų strateginių pokyčių Lietuvos švietimo sistemoje, nepriklausomai nuo to, kiek profesinių sąjungų dalyvauja šiose kolektyvinėse derybose. Prašoma ŠMSM sudaryti aiškų ir konkretų darbo laiko planą, numatant konkrečius derybinių susitikimų laikus bei aptariamas temas ir konstruktyviai dalyvauti derybose.

LŠDPS pirmininkas A. Navickas taip pat ragina visas švietimo profesines sąjungas, nepriklausomai nuo to, kuriame derybų formate jos dalyvauja, atsiriboti nuo asmeniškumų ir praeities nuoskaudų ir šį ketvirtadienį susitikti derinti bendras pozicijas. Tik taip profesinių sąjungų vadovai gali užtikrinti, kad nepriklausomai nuo pasirinkto derybų formato nenukentėtų švietimo ir mokslo darbuotojų interesai šių metų derybose.