Įveikęs svarstymą komitetuose, projektas Seimo plenarinių posėdžių salėje turėtų būti svarstomas birželio 25 d.

Siūloma numatyti, kad bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas galėtų būti atnaujinamas ir kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimu pažeista Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte įtvirtinta asmens teisė.

„Siūlomo projekto priėmimas būtų svarus indėlis, siekiant įgyvendinti teisingumą, kai padaryti teismų materialiniai ir procesiniai pažeidimai, darantys didelę žalą valstybei ar asmeniui“, – sako projekto autoriai Seimo nariai Valerijus Simulikas, Mindaugas Puidokas, Irena Šiaulienė, Artūras Skardžius ir Andrius Mazuronis.

Šiuo metu yra numatyta galimybė atnaujinti procesą, kai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažįsta, kad Lietuvos Respublikos teismo sprendimas byloje prieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai ir jos papildomiems protokolams.