Šiemet premijos skirtos meno istorikei, parodų kuratorei Rasai Antanavičiūtei, grafikui, kaligrafui Albertui Gurskui, dailininkei Severijai Inčirauskaitei-Kriaunevičienei, baleto artistui Vytautui Kudžmai, aktorei, režisierei Birutei Marcinkevičiūtei (Mar), rašytojui Jaroslavui Melnikui, kino operatoriui Algimantui Mikutėnui, choreografei, šiuolaikinio šokio atlikėjai Airai Naginevičiūtei-Adomaitienei, tapytojai Audronei Petrašiūnaitei, altininkui Petrui Radzevičiui, kompozitorei Žibuoklei Rosaschi (Martinaitytei) ir menininkei Laisvydei Šalčiūtei.

Premijos skiriamos Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną bei ypatingus šios srities nuopelnus.

Nuo 2008 metų premijos dydis siekia beveik 13 tūkst. eurų.

Vyriausybės kultūros ir meno premijos skiriamos nuo 1997 metų.

Vyriausybės kanceliarija pranešė, kad atsižvelgus į Lietuvoje paskelbtą ekstremalią padėtį dėl koronaviruso, į pagerbimo ceremoniją kviečiami tik premijų laureatai be lydinčiųjų asmenų. Tokiu būdu siekiama kuo labiau sumažinti užsikrėtimo koronavirusu riziką.