2021 m. įsigalios naujos įstatymo nuostatos, kuriomis Seimo narių patarėjams ir padėjėjams nustatoma ne daugiau nei 40-ties valandų darbo savaitė.

R. Šarknicko nuomone, tokie įstatymo pakeitimai ne tik riboja Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų teisę užsidirbti, bet ir yra diskriminacinio pobūdžio.

„Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Seimo nariui, todėl įteisinus maksimalų 60 valandų per savaitę darbo krūvį, Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas galėtų teisėtai kartu su Seimo nariu dirbti daugiau nei po 8 valandas per dieną (bet ne ilgiau nei 12 valandų)“, – sako R. Šarknickas.

Pagal Darbo kodeksą, darbo laikas per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

„Iki šiol identiškos sąlygos saistė ir Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo darbą, tačiau nuo 2021 m. sausio 1 d. Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas vien tik dėl savo turimo statuso galės dirbti ne ilgiau kaip 8 valandas per dieną ir 40 valandų per savaitę. Tokie pokyčiai yra išimtinai diskriminacinio pobūdžio, ribojantys asmens teisę į darbą ir darbo užmokestį, garantuojamą Konstitucijos nuostatomis“,– sako R. Šarknickas.

Jis taip pat kalba ir apie Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, kaip Seimo nariui tiesiogiai atskaitingo ir pavaldaus asmens, darbo specifiką.

„Ypač Seimo sesijų metu, Seimo nario darbas ir plenariniai posėdžiai dažnai vyksta ilgiau nei 8 valandas per dieną, t. y. iki 17 val. vakaro. Tuo metu Seimo nariams yra reikalinga ir jo patarėjų bei padėjėjų pagalba. Ne Seimo sesijų metu, kai vyksta paruošiamieji darbai sesijai, darbas taip pat vyksta nereguliariai: Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai nuolat vykdo Seimo narių jiems pavestas funkcijas, dalyvauja su jais susitikimuose, taip pat susitikimuose su rinkėjais, kurie vyksta ir po 17 val. vakaro“,– sako parlamentaras „valstietis“ R. Šarknickas.

Jo teigimu, pagal nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią tvarką Seimo nario politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo darbas po 17 val., nors ir dažnai būtinas, tačiau bus teisiškai neteisėtas.

„Pagal įstatymą, Seimo nario padėjėjai, patarėjai negalės dirbti ilgiau nei po aštuonias valandas per dieną arba kitaip – po 17 val., o Seimo nariai neteks tiesioginių savo pagalbininkų tiek posėdžių metu, tiek įvairių susitikimų metu“,– sako įstatymo pataisą parengęs R. Šarknickas.