Delfi primena, kad praėjusią savaitę V. Bakas raštu kreipėsi į Seimo valdybą, prašydamas sudaryti laikinąją tyrimų komisiją dėl galimo neteisėto kišimosi į rinkimų procesus, neteisėto informacijos rinkomis ir panaudojimo.

Gaižauskas visos informacijos nematė

Po uždaro komiteto posėdžio parlamentaras nedaugiažodžiavo. Sakė, kad viskas dabar yra Seimo valdybos rankose, o savo pozicijos jis nekeičia.

Delfi nusprendė politiko paklausti, ar jo neįtikino uždarame NSGK posėdyje dalyvavusių Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovo Žydrūno Bartkaus ir generalinio prokuroro Evaldo Pašilio išsakyta informacija.

„Mes su ponu Gaižausku skiriamės tuo, kad aš mačiau informaciją, apie 10 mėnesių bendravau su tais, kurie ją tikrino, tyrė, o D. Gaižauskas nematė“

V. Bakas sakė, kad komitetui antradienį buvo pateikta tik bendrojo pobūdžio informacija.

„Mes su ponu Gaižausku skiriamės tuo, kad aš mačiau informaciją, apie 10 mėnesių bendravau su tais, kurie ją tikrino, tyrė, o D. Gaižauskas nematė. Jokia konkreti informacija komitetui nebuvo pateikta. Komitetui buvo pateikta tik bendro pobūdžio informacija apie mano kreipimąsi“, – apie uždarą antradienio posėdį pasakojo V. Bakas.

Vytautas Bakas

Jis priminė, kad NSGK nesprendžia, ar verta pradėti laikinosios tyrimų komisijos sudarymą, ar ne. Tai daro Seimo valdyba.

„Nebuvo pateikti jokie nutarimai, jokie sprendimai, nebuvo pateikta niekas. Nebuvo svarstyta komitete pritarti ar nepritarti, priešingai, nei teigė pirmininkas, net nebuvo tokių svarstymų. Aš grįžtu prie to, kad informacija, kurią aš pateikiau STT ir Generalinei prokuratūrai, gali įvertinti tik tiek, kiek susiję su žmogaus teisių pažeidimais – teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą, tai gali įvertinti tik Seimas.

Taip pat asmenų, kurie dalyvavo tą informaciją renkant, prašant jos ir taip toliau, tik Seimo valdyba gali priimti sprendimą, ji pagal Seimo statutą yra kompetentinga tai daryti. NSGK negali priimti sprendimų dėl parlamentinio tyrimo pradžios, ji gali tik rekomenduoti. Tai šiandien net rekomendacijų klausimas nebuvo svarstomas“, – įspūdžiais po posėdžio dalijosi jis.

Jis dar kartą pabrėžė, kad viešai apie uždarą posėdį kalbėjęs D. Gaižauskas nematė visos medžiagos.

„Tik tiek tegaliu pasakyti, kad priešingai, nei kad NSGK pirmininkas pateikia, konkrečios medžiagos nė vienas komiteto narys nematė“, – Delfi antradienio pavakare sakė V. Bakas.

Normali praktika

Buvęs valstiečių frakcijos narys V. Bakas kalbėjo, kad pateikti tik bendrojo pobūdžio informacija nėra joks nusikaltimas.

„Tai normali procedūra, teisėsauga puikiai žino savo santykį ir politinės kontrolės turinį. (…) Visada yra naudojamasi principu „būtina žinoti“, svarbu neatskleisti šaltinių, aplinkybių, kurios padarytų žalos niekuo dėtiems asmenims. Parlamentinį tyrimą galima atlikti neatskleidžiant nei šaltinio, nepadarant žalos, tos informacijos pakanka“, – sakė politikas.

Dainius Gaižauskas

„Čia bus politinis sprendimas, yra dalykų, kuriuos pamačius pasidaro baisu, arba politiškai nepatogus laikotarpis dabar gilintis. Bet aš neabejoju, kad Seimo valdyba, kuri turi sprendimo priėmimo teisę, prisiims ir teisinę, ir politinę atsakomybę“,– Delfi kalbėjo V. Bakas.

„Šį tą pasako“

Uždarame NSGK posėdyje dalyvavę STT vadovas Ž. Bartkus ir generalinis prokuroras E. Pašilis su žiniasklaida kalbūs nebuvo. Jie kartojo, kad posėdis buvo uždaras.

Iš E. Pašilio ir NSGK pirmininko D. Gaižausko nepavyko išpešti, koks sprendimas buvo priimtas po 10 mėnesių bendravimo su V. Baku. Parlamentaras sako, kad tai „šį tą“ pasako.

„Man atrodo, kad nemažai žurnalistų, kurie buvo susirinkę prie NSGK posėdžio durų, jie klausinėjo Generalinį prokurorą, apie tai, koks tas sprendimas buvo, bet jis neįvardijo to. Tai matyt šį tą reiškia, šį tą pasakojo“

„Man atrodo, kad nemažai žurnalistų, kurie buvo susirinkę prie NSGK posėdžio durų, jie klausinėjo Generalinį prokurorą, apie tai, koks tas sprendimas buvo, bet jis neįvardijo to. Tai matyt šį tą reiškia, šį tą pasakojo“, – mįslingai situaciją apibrėžė V. Bakas.

„Jeigu jau kalbėti apie proceso teisėtumą, ar taip turėtų būti, kiekvienas turi dirbti savo darbą: prokuroras turi tirti nusikaltimus, Seimas – vertinti ir reaguoti į Konstitucinės teisės pažeidimus. Tai yra visiška skirtis. Šiuo atveju nei to, nei to nebuvo kol kas padaryta. Aš suprantu, tai yra normalu, čia nėra joks priekaištas komitetui, jis pakviestus asmenis išklausė. Bet jis negali priimti sprendimo“, – apie komiteto veiklą kalbėjo V. Bakas.

Seimo valdybai siūlo skaityti stenogramą

Parlamentaras V. Bakas teigė, kad šio klausimo naudinga nepolitizuoti, o „labai brandžiai“ susirinkti aukščiausiai politinei vadovybei.

„Kaip kad buvo su koncernų įtakos tyrimu buvo priimtas sprendimas tyrimą pradėti ir jį tvirtinti. Taip ir čia negali būti politikavimų, situacija yra per daug jautri, reikia labai išmintingai elgtis. Manyčiau, kad tas sprendimas Seimo valdybos ir apspręs tolimesnę šio proceso eigą“, – sakė jis.

Politikas sakė, kad jei Seimo valdyba nepritars tyrimo pradžiai, jis nesiruošia rinkti parlamentarų parašų.

Dainius Gaižauskas

„Tikrai nerinksiu, čia nieko gero iš to nebus. Jeigu manyčiau, kad reikia rinkti parašus, aš pats būčiau pradėjęs tai daryti. Bet šiuo atveju yra labai svarbu, kad žmonės, kurie pasirašo po nutarimu pradėti tyrimą, kad jie gautų tiek informacijos, kiek šiandien buvo gavo NSGK“, – sakė jis.

V. Bakas tikėjosi, kad Seimo valdyba prieš priimdama sprendimą dėl galimo tyrimo pradžios, susipažintų su NSGK uždaro posėdžio stenograma.

„Jie turėtų mažų mažiausiai susipažinti su mūsų šiandienos posėdžio stenograma. Tai liks mūsų ateities politikų kartoms, jei ši karta neišdrįs spręsti šios problemos. Bet aš manyčiau, kad tai gali būti svarbu, prieš priimant sprendimą. Ta stenograma yra daugiau, nei kad buvo pasakyta mano“, – teigė jis.

Spręs Seimo valdyba

Seimo valdyba praėjusią savaitę uždarame posėdyje apsvarsčiusi V. Bako prašymą sprendimo nepriėmė, jį atidėdama į šią savaitę.

Kaip rašo BNS, V. Bakas teigia, kad dar 2019 metų pradžioje jam einant komiteto vadovo pareigas pranešta, jog „vienoje iš nacionalinį saugumą užtikrinančių vykdomųjų institucijų nesant įstatymais numatyto pagrindo renkama informacija apie asmenis, naudojantis institucijai suteiktomis galimybėmis bei daromas galimai neteisėtas poveikis šalies vidaus politiniams procesams“.

Politikas tvirtino, kad gavęs šią informaciją, kreipėsi į Generalinę prokuratūrą bei STT dėl galbūt padarytos nusikalstamos veiklos ir tik šių metų sausio 29 dieną gavo iš minėtų institucijų atsakymą, jog ikiteisminis tyrimas nepradėtas.

Generalinė prokuratūra ir STT atsisakė išsamiau komentuoti V. Bakui teiktus atsakymus dėl jo prašymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto duomenų rinkimo vienoje iš valstybės institucijų.

Vytautas Bakas

V. Bakas teigia, kad gavęs minėtą informaciją kelias dienas pasvarstęs praėjusių metų pradžioje kreipėsi į Generalinę prokuratūrą bei STT dėl galimai padarytos nusikalstamos veiklos. Tačiau Generalinė prokuratūra BNS nurodė, kad V. Bako kreipimaisi prokuratūroje gauti 2020 metų sausio 18 ir 21 dienomis, atsakymas pateiktas 2020 metų sausio 29 dieną.

Antradienį klausiamas, ar išties pranešimą iš V. Bako gavo tik šiemet, nes komiteto vadovas D. Gaižauskas patvirtino, kad informacija tikrinta 9–10 mėnesių, E. Pašilis atsakė, kad „jeigu komiteto pirmininkas taip pasakė, matyt, taip ir buvo“.

Tyrimą pradėti siūlantis V. Bakas kol kas irgi neatskleidė daugiau informacijos – nei kokioje institucijoje galėjo būti padaryti pažeidimai, nei apie ką galbūt rinkti duomenys. Šis slaptumas aiškinamas Pranešėjų apsaugos įstatymu.