Gana mįslingame rašte, kurio kopiją gavo Delfi, Seimo narys teigė, kad jam dar būnant Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininku, jis gavo informacijos, kad „vienoje iš nacionalinių saugumą užtikrinančių vykdomųjų institucijų“ buvo renkama informacija apie žmonės, be įstatyme numatytų pagrindų, bei daromas „galimai neteisėtas poveikis šalies vidaus politiniams procesams“.

Nacionalinio saugumo sistemoje vykdančiomis institucijomis yra įvardijamos Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenė, Valstybės saugumo departamentas (VSD), STT ir kitos institucijos.

Posėdžiai gali būti uždari

Trečiadienį surengtame Seimo valdybos posėdyje V. Bako raštas buvo aptartas. Visų pirma, parlamentarai iškėlė klausimą, ar šį klausimą galima aptarinėti uždarame ar viešame posėdyje.

V. Bakas teigė, kad pati Seimo valdyba turi nuspręsti, koks posėdis bus. Bet siūlė kai kuriuos posėdžius daryti uždarus.

„Kai kurie posėdžiai turės būti uždari, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės, kad jie nenukentėtų, kaip jau buvo“, – teigė parlamentaras.

Vytautas Bakas

Paprašytas patikslinti, apie kurią instituciją konkrečiai savo rašte kalba, V. Bakas sakė, kad viską, ką galėjo pateikti rašte, ir pateikė.

„Pateikiau informaciją rašte, kurią viešai galėjau pateikti. Manau, kad tai yra pakankamai detaliai atsakoma“, – sakė jis.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas valdybos posėdyje sakė, kad norint sužinoti, apie kokią instituciją eina kalba, turės būti rengiamas uždaras valdybos posėdis.

„Po valdybos posėdžio renkamės uždaram posėdžiui“, – posėdyje sakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Bakas neatskleidžia esminių detalių

Pasiūlymų iniciatorius nepateikė informacijos, kokia konkrečiai institucija, kuri, pagal jo raštą rinko informaciją, yra turima mintyje.

„Aš pateikiau Seimo Valdybai informaciją, kurią maniau, kad turiu pareigą pateikti, ir dėl kurios manau tik Seimo aukščiausia vadovybė – opozicija, opozicija, gali priimti sprendimus, ir dabar būtent Seimo valdyba ir turi priimti sprendimus. Taip pat atsakyti į tuos klausimus, kuriuos keliate Jūs“, – sakė V. Bakas.

Jis sakė, kad jau yra nusvilęs anksčiau, ir nenori, kad dėl jo pareiškimų nukentėtų daugiau žmonių.

Vytautas Bakas

„Puikiai žinote, kad atlikau tyrimą, susijusią su interesų grupėmis. Dėl to pats nukentėjau, tikrai nenorėčiau, kad nukentėtų daugiau žmonių. Todėl atsakymai į klausimus, kuriuos jūs keliate, turi būti padaryti specialiojoje tyrimų komisijoje, kuri gali surinkti, papildyti informaciją, apklausti žmones ir juos apsaugoti“, – sakė V. Bakas.

Jis nesutiko atsakyti į klausimą, kokio tipo informacija buvo renkama, ar ji buvo nukreipta prieš politinius oponentus.

Siūlo svarstyti laikinosios tyrimų komisijos sudarymą

V. Bakas rašte rašo, kad kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) dėl galimai padarytos nusikalstamos veiklos. Tačiau šių metų sausio 29 dieną jis iš minėtų institucijų gavo atsakymą, kad ikiteisminis tyrimas nėra pradėtas. Nors konkrečių motyvų negavo.

Atsižvelgdamas į tai, kad minėta situacija „turi didelę reikšmę užtikrinant žmogaus teisių apsaugą, nacionalinio saugumo interesus, taip pat keliant aukštų pareigūnų ir politikų konstitucinės atsakomybės klausimą“, parlamentaras Seimo valdybai siūlo 4 veiksmus.

Pirmasis – išklausyti generalinį prokurorą ir STT vadovą, kaip jau minėta – svarstyti klausimą dėl laikinosios tyrimų komisijos sudarymo.

Taip pat inicijuoti galimai įstatymus pažeidusių asmenų atsakomybę ir svarstyti teisėkūros iniciatyvas, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą ir nacionalinį saugumą užtikrinančių vykdomų institucijų veiksmų teisėtumą ir parlamentinę kontrolę.

LVŽS frakcijos nariu V. Bakas buvo iki praėjusių metų liepos 9 dienos. Po kurio laiko jį NSGK pirmininko pozicijoje pakeitė valstietis Dainius Gaižauskas.

Rinkosi į slaptą posėdį

Po V. Bako pateiktos mįslingos informacijos Seimo valdyba rinkosi į uždarą posėdį. Jis vyko toje uždaroje Seimo salėje, kur paprastai rengiami Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžiai.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis paaiškino, kad uždaras posėdis rengiamas tam, kad būtų galima išgirsti slaptos informacijos.

„Tada galėsime aptarti su Jumis irgi tik tiek, kiek mums leidžia mūsų galimybės aptarinėti“, - sakė V. Pranckietis.

Jis teigė kol kas neturįs detalesnės informacijos apie tyrimo objektą.

„Ten, kas viešai yra parašyta, tai yra duomenų apsaugos, informacijos teikimo, galbūt kokie nors informacijos nutekėjimo klausimai“, - kalbėjo V. Pranckietis.

Seimo narių reakcijos nevienareikšmės

Po slapto posėdžio dėl V. Bako pateiktos informacijos Seimo valdyba nusprendė kitam trečiadieniui, kai bus daugiau narių, atidėti svarstymą klausimo, ar verta dėl to siūlyti sudaryti parlamentinių tyrimų komisiją.

Seimo Valdybos narių vertinimai po posėdžio buvo nevienareikšmiai. Seimo pirmininkas V .Pranckietis sakė, kad jį įtikino, kad tai yra rimta.

Socialdemokratas Julius Sabatauskas taip vienareikšmiai atsakyti negalėjo: „yra du variantai – arba taip baisu, arba čia paistalai“. Jis pats šį trečiadienį dar nežinojo, kaip balsuos po savaitės.

Parlamentaras teigė, kad V. Bakas tik užuominomis kalbėjo apie tai, ką konkrečiai jis turėjo mintyje. Taip pat tik iš kontekstinės informacijos J. Sabatauskas teigė galįs spėlioti, kokią instituciją jis turi mintyje.

Svarstė, kokie galėtų būti tyrimo klausimai

Seimo pirmininkas V. Pranckietis atkreipė dėmesį, kad V. Bako rašte minima, kad nesant įstatyme numatytų pagrindų buvo renkama informacija apie asmenis, naudojantis institucijai nustatytomis galimybėmis

„Kitas klausimas (tyrimų komisijai) galėtų būti daromas galimai neteisėtas poveikis šalies vidaus politiniams procesams. Jei tokie klausimai bus priimtini visai Valdybai, tai kitai trečiadienį priimsime sprendimą siūlyti sudaryti komisiją“, - sakė V. Pranckietis.

Detalių ir toliau neatskleidžia

Seimo narys V. Bakas, neatskleisdamas detalių, sakė, kad jo turima informacija yra rimta tiek, kad to, jo manymu, yra verta Seimo valdybos dėmesio.

„Tai yra aukščiausia Seimo institucija, kuri gali tinkamai įvertinti tą informaciją ir situaciją, ir priimti sprendimą, kuris apsaugotų visų pirma visuomenės ir sąžiningai tarnaujančių žmonių interesus“, – sakė V. Bakas.

Jis paaiškino, kad gavęs informaciją matė, kad joje gali būti nusikaltimų požymių.

„Nusikaltimus tiria Prokuratūra, aš tą informaciją iš karto perdaviau generaliniam prokurorui, dabar gavau atsakymus. Manau, kad problemos, su kuriomis yra susidurta, gali išspręsti tik Seimo valdyba, kurioje yra ir pozicija, ir opozicija, kur yra patyrę politikai, kurie gali šiek tiek atsiriboti nuo rinkiminės kampanijos konteksto“, – sakė V. Bakas.

Jis teigė negalįs pasakyti daugiau nei pasakė, nes tokiu būdu sukeltų grėsmę žmonėms, kurie sąžiningai atlieka savo pareigas.

„Mūsų užduotis yra tokius žmones apsaugoti, ir apsaugoti visuomenę nuo galimų veiksmų, kurie nesuderinami su demokratinėje valstybėje veikiančių institucijų pareigomis“, – kalbėjo V. Bakas.