„Dėkoju tiems, kurie į dienos šviesą iškėlė 1863-1864 metų sukilimo didvyrių palaikus ir taip grąžino mums svarbią turtingos istorijos dalį. Dėkoju ir mūsų svečiams iš užsienio, kurie nuoširdžiai domisi Lietuva, linki jai klestėjimo bei taikos ir nepaliauja tiesti draugiškas tautas siejančius tiltus“, – ceremonijos pradžioje sakė šalies vadovas.

Buvusiam Pentagono vadui J. Mattisui už JAV ir Lietuvos strateginį gynybinį bendradarbiavimą bei JAV ir NATO įsipareigojimų įtvirtinimą Lietuvoje skirtas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.

Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologai Gytis Grižas, Arūnas Kalėjus ir Valdas Steponaitis apdovanoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiais.

Jiems apdovanojimas skirtas už Lietuvos istorijai išskirtinį atradimą – Gedimino kalne atrastus 1863-1864 metų sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko ir Konstantino Kalinausko bei kitų sukilėlių palaikus.

Tačiau vienas svarbiausių valstybės apdovanojimų – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžius – skirtas dirigentams Petrui Bingeliui ir Gintarui Rinkevičiui.

Kauno valstybinio choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas P. Bingelis apdovanotas už Lietuvos kultūros ir choro meno puoselėjimą, o Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas G. Rinkevičius – už ilgus metus puoselėjamą Lietuvos profesionaliojo scenos meną.

Vienas svarbesnių apdovanojimų – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius – po mirties skirtas aktyviam Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos partizanų ryšininkui Mykolui Karpavičiui-Milonui, kurį apdovanoti siūlė krašto apsaugos ministras. 1951 metais partizanų ryšininkas buvo apdovanotas 3-iojo laipsnio Laisvės Kovos kryžiumi, todėl dabar, po mirties, jam buvo skirtas šiam apdovanojimui prilygintinas ordinas.

Už nuopelnus Lietuvai taip pat apdovanoti trys Valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnai – Remigijus Bridikis, Tomas Gailius ir Aidis Meželis. Jiems skirti Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiai.

Tarp apdovanotųjų yra muzikų, poetų, rašytojų, mokslininkų, teatralų, visuomenininkų.

Mokslininkai Vladas Algirdas Bumelis, Henrikas Žilinskas, Gintautas Žintelis, taip pat Nepriklausomybės akto signataras Vladas Terleckas apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiais.

Šiuo ordinu taip pat apdovanotas buvęs JAV Pensilvanijos gvardijos vado pavaduotojas Timothy John Hilty, buvęs JAV patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Herbert Raymond McMaster (Herbertas Reimondas Makmasteris) ir buvęs NATO Parlamentinės asamblėjos generalinis sekretorius David John Hobbs.

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius skirtas antitarybinės agitacijos ir propagandos skleidėjui sovietų okupacijos metais, aktyviam jaunųjų šaulių ir Lietuvos laisvės kovotojų atminimo puoselėtojui Jonui Šilinskui.

Profesorei Ruth'ai Leiserowitz, rašytojui Teodorui Četrauskui skirtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanotas Punsko leidyklos „Aušra“ vadovas, poetas, lietuvybės puoselėtojas Sigitas Birgelis, taip pat profesorė Carmen Caro Dugo, knygų vaikams iliustruotojas, rašytojas Kęstutis Kasparavičius, šv. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo Vargdienių seselių kongregacijos vyresnioji sesuo Gražina Theresa Ignė Marijošius, Japonijos Hiracukos miesto meras Katsuhiro Ochiai, literatūrologas Markus Oskar Roduner ir Vašingtono universiteto Sietle docentas Guntis Ivars Smidchens.

Šis apdovanojimas taip pat atiteko Amerikos žydų komiteto vykdomajam direktoriui David Alan Harris ir JAV prezidento specialiajam patarėjui ir nacionalinio saugumo vyriausiajam direktoriui Europai ir Rusijai Richard David Hooker.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis atiteko Vilniaus universiteto teatro trupės „Minimum“ meno vadovui, režisieriui Rimantui Venckui.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota rašytoja, poetė dramaturgė Dovilė Gimberienė, Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė ir visuomenininkė Birutė Karčiauskienė, Sakartvelo techniko universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas Vidas Kavaliauskas ir Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė bei visuomenininkė Daiva Kirtiklienė.