Prieš suvažiavimą R. J. Dagys sakė, kad jie su bendražygiais į partiją pritraukė daugiau nei 2,5 tūkst. žmonių. Vėliau suvažiavime patikslinta, kad partiją steigia 2210 žmonių.

„Tai yra žmonės, kuriuos vienija krikščioniškos vertybės, o jų yra įvairiausių ir iš įvairiausių sluoksnių. (…) Sudėtyje yra daug mokslininkų, taip pat – ir jaunų iš Gyvybės slėnio, yra Biochemijos instituto direktorius, visa eilė mokslininkų iš Vilniaus universiteto, yra žmonių iš Teologijos fakulteto, yra gydytojas Vaitoška bus, iš evangelikų bendruomenės – Remigijus Jucevičius, kuris organizuoja lyderystės forumus , skautijai vadovaujančių žmonių“, – vardijo R. J. Dagys, kuris vėliau suvažiavime buvo išrinktas partijos pirmininku.

Iš Seimo narių partijoje, pasak jo, yra kol kas tik jie du su Egidijumi Vareikiu. Diskusijos su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu apie tai, ar jį domintų prisijungti prie šios politinės jėgos, pasak R. J. Dagio, dar nesibaigė.

„Niekas kol kas nieko nesibaigė. Seime vyksta procesas savo ruožtu“, – sakė politikas.

Filosofas Mindaugas Kubilius, pasak R. J. Dagio, nepriklauso šiai partijai.

„Filosofo nėra, jis yra nepriklausomas filosofas, kiek supratau, ir nori tokiu būti. Mes jo specialiai nespaudėme“, – sakė R. J. Dagys.

Politikas yra įsitikinęs, kad 5 proc. Seimo rinkimų barjeras šiai partijai yra nekliūtis.

„Mes esame įsitikinę, kad barjeras mums ne kliūtis, nes tokių mąstančių žmonių tikrai yra labai daug. Jeigu taip nebūtų , mes nebūtume tos partijos sukūrę. Matėte, mes reklaminės kampanijos nedarėme.

Manau, kad tai nebus problema, nes dabar nei vienos nuosekliai krikščioniškas vertybes atstovaujančios politinės jėgos nėra, ir žmonės tą vakuumą jaučia, norėtų, kad tokia atsirastų“, – sakė R. J. Dagys.

Susibūrė politikai – ir iš dešinės, ir iš kairės

Tarp partijos narių yra 2008-2012 m. kadencijos Seimo narių. Panevėžio politikas, kuris 2018 m. laikinai ėjo miesto mero pareigas, Petras Luomanas. Signatras Jonas Šimėnas, kuris ir 1990-1992 m. buvo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas.

Iš buvusių socialdemokratų flango prie partijos prisijungė Jonas Valatka, kuris buvo 1996-2000 m. Seimo nariu. Taip pat – Arvydas Akstinavičius, parlamentaru buvęs 1996-2000 metais.

Naujienų agentūros BNS žiniomis, tarp partijos steigėjų - ir buvęs Lazdijų meras Artūras Margelis.

Suvažiavime – malda prieš himną

Suvažiavimą delegatai pradėjo kunigo Roberto Grigo vedama malda. Jis teigė maldos kreipiniu pradedąs suvažiavimą kardinolo Sigito Tamkevičiaus paprašytas. Pats kardinolas suvažiavime nedalyvavo.

Paskui delegatai sugiedojo Tautišką Giesmę.

Partijos programoje pažymima, kad jos „politinė veikla grindžiama krikščioniškosios demokratijos ir krikščioniškos socialinės politikos principais“.

„Ši sąjunga kiekvieną žmogų suvokia kaip asmenį, sukurtą Dievo, protingą ir laisvą, kaip nedalomą kūno ir sielos vienovę, asmenį turintį prigimtinį orumą ir teises, todėl jokiomis aplinkybėmis žmogus negali būti traktuojamas kaip priemonė kokiam nors tikslui pasiekti“, – rašoma programoje.

Šeimos politika ši partija programoje siekia „stiprinti vyro ir moters sąjungą, lygiateisiškumą, kartų bendravimą, santuokos, vaikų ir negimusių kūdikių apsaugą, rūpintis neįgaliųjų integracija, realia vaikų teisių apsauga“.

„Mums nepriimtinos jokios ideologijos ir „inžinierinės“ priemonės, neigiančios, žalojančios ir griaunančios biologinę bei socialinė žmogaus prigimtį, natūralų fizinį ir dvasinį lytiškumą.

Suprantame, kad šeimų stabilumas kenčia dėl nepakankamo bendravimo dėsnių supratimo santuokoje. Valstybė turėtų padėti šiuos dėsnius suprasti. Jaunoms šeimoms reikalinga parama ir paskatinimas turėti daugiau vaikų, auginti dinamišką mylinčių žmonių bendriją. Profesinės karjeros siekimas neturėtų būti alternatyva gausesnei šeimai, bet gyvenimo šeimoje dalis“, – rašoma programos dalyje apie šeimą.

Joje taip pat akcentuojama, kad „stiprinant šeimą ar teikiant jai paramą bei pagalbą, užtikrinama, kad šeima nepatirs nebūtino ir neproporcingo kišimosi į jos privatų gyvenimą“.

Apibrėžė, kaip supranta europietiškas vertybes

Apie šeimą ir partijos supratimą, kas yra šeima, daug nuo scenos kalbėjo ir R. J. Dagys. Šeimą politikas supranta tik, kaip vyro ir moters sąjungą.

„Pasakyti, kad „aš esu už šeimą“, ir pasakyti, kad ji gali būti kuriama bet kaip, su bet kuo ir bet kokiu pavidalu, patys suprantate, tada šeimos samprata tampa visiškai nesuprantama“, – kalbėjo R. J. Dagys.

Politikas dėstė, kad jie nėra euroskeptikai, tačiau atkreipė dėmesį jų supratimą, kaip europietiškos vertybės sutampa su tomis, kurias žada puoselėti jų partija.

„Mes, čia susirinkę, tikrai nesame euroskeptikai. Ne, mūsų pasaulėžiūra, mūsų supratimu, buvo kuriama ES. Mūsų pareiga tas vertybes išsaugoti“, – sakė R. J. Dagys.

Pasak politiko, pirmosios diskusijos, kuriose nuskambėjo idėja apie tai, galbūt reikėtų naujos partijos buvo pernai vasarį, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete.

„Praėjusių metų vasarį susirinkome diskusijai VDU Teologijos fakultete, spręsdami , ką daryti, kaip susigrąžinti krikščioniškas vertybes į mūsų viešąjį gyvenimą. Tada daug kelių aptarėme, galbūt pavyktų esamoje politinėje partijoje tą atstovauti, o galbūt, jeigu tai nepavyks, kurti naują krikščionišką jėgą.

Deja, nuoseklaus atstovavimo taip ir nepavyko sukurti. Tada vasarą, paraginus žymiems Lietuvos mokslo ir kultūros atstovams, nusprendėme, kad laikas burti krikščionišką jėgą, nes, jeigu sekančiame Seime dominuos tik liberali pasaulėžiūra, tai vargu, ar mes turėsime kalbėti apie tikrą vyro ir moters sąjungą, ir jos tarpusavio įsipareigojimais sukurtą šeimą. Vargu, ar mes kalbėsime apie gyvybę“, – kalbėjo R. J. Dagys.

Sutrumpintas pavadinimas

Naujai besikuriančios partijos steigiamajame suvažiavime patvirtinta bendroji programa, įstatai, partijos pirmininkas – partijos iniciatorius, Seimo narys Rimantas Jonas Dagys. Susirinkę steigėjai sutrumpino ir partijos pavadinimą ir nuo šiol vadinsis „Krikščionių sąjunga“, rašė ELTA.

Nors R. J. Dagys prieš steigiamąjį suvažiavimą teigė, kad partija vadinsis Krikščionių sąjunga „Santarvė ir gerovė“, vis dėlto steigėjai suvažiavime buvo linkę pavadinimą sutrumpinti. 212 partijos steigėjų balsu, pavadinimas tapo „Krikščionių sąjunga“.

Po konflikto pasitraukė iš konservatorių

BNS priminė, kad R. Dagys po nesutarimų su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vadovybe pernai vasarą pasitraukė iš šios partijos ir frakcijos. Šiuo metu jis yra Mišrios Seimo narių grupės narys.

R. Dagys 1989–1999 metais buvo Socialdemokratų partijos narys, vėliau – kelerius metus nuo šios partijos atskilusios „Socialdemokratija 2000“ vienas organizatorių ir pirmininkas. Nuo 2002 iki 2019 metų buvo Tėvynės sąjungos nariu.

Vasario pabaigoje žadama steigti dar vieną dešinės pakraipos partiją, kuri gali vadintis Nacionaliniu susivienijimu. Tarp jos steigimo iniciatorių – filosofai Vytautas Radžvilas ir Kęstutis Dubnikas, politologas Vytautas Sinica.