Pasak prezidento atstovo žiniasklaidai Antano Bubnelio, sausio 1 dieną įsigaliojęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas numato, kad institucijų ir įstaigų vadovai nebegali priimti su jais pačiais susijusių sprendimų einamaisiais vidaus administravimo klausimais.

Pasak jo, tokių klausimų pavyzdžiais gali būti atostogų suteikimas, komandiruotės, institucijai ar įstaigai priklausančio turto panaudojimas ir pan. Iki sausio 1 dienos vadovai tokius klausimus galėjo spręsti patys.

„Šis įstatymo ribojimas gali būti netaikomas, jei konkrečios išimtys yra nustatytos jį į pareigas priimančio ar skiriančio subjekto sprendime, kuris yra paskelbtas viešai. Prezidento pasirašytas dekretas yra būtent toks sprendimas, kuriuo prezidento į pareigas skiriamiems institucijų ir įstaigų vadovams leidžiama priimti sprendimus dėl su jais pačiais susijusių einamųjų vidaus administravimo klausimų, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip“, – Eltai teigė A. Bubnelis.

Prezidentūra atkreipė dėmesį, kad pasirašytas dekretas nenumato galimybės šiems pareigūnams patiems sau skirti vienkartinių priemokų ir kitokių panašaus pobūdžio piniginių išmokų.