„Vienas iš tokių motyvų yra tas, kad visiems nustatomas vienodas mokestis – 9 eurai 20 centų. Antra, ikimokyklinis ugdymas ne visiems yra privalomas. (...) Trečia, kiekviena savivaldybė turi išimtinę kompetenciją nustatyti savo gyventojams mokesčius ir lengvatas“, – tarybos posėdyje apie argumentus, dėl kurių nepritaria teikimui, kalbėjo laikinoji savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė.

Vyriausybės atstovas skųs teismui

Vyriausybės atstovas Andrius Cechanavičius laikosi pozicijos, kad šis sprendimas yra diskriminuojantis dėl gyvenamosios vietos ir galimybių gauti paslaugas bei žada jį ginčyti teisme.

„Teismas pasisakys ir suformuos praktiką, ar čia diskriminacija yra ar nėra pagal gyvenamąją vietą“, – žurnalistams antradienį sakė jis.

Jis savivaldybei siūlė keisti priimto sprendimo punktus, numatančius kompensavimo tvarką ir siejančius ją su gyvenamąja vieta.

Pasak Vyriausybės atstovo, nepakankamai buvo atsižvelgta į įvairių pažeidžiamų visuomenės grupių interesus.

„Visi sprendimai turėtų būti priimami vaiko naudai. Ne biudžeto, miesto ar rajono naudai“, – pabrėžė jis.

Savivaldybei teigiant, jog sprendimu visiems yra nustatoma vienoda kaina, o dalį jos kompensuoti savivaldybė turi teisę, A. Cechanavičius teigia, jog nepriklausomai nuo formos, rezultatas yra toks pats.

„Galutiniam vartotojui – miestiečiui ar vaikui – tai yra visiškai nesvarbu, kaip pavadinsi. (...) Bet kokiu atveju, tai yra sąskaita mėnesio gale ir ji skiriasi“, – sakė jis.

Vicemerė: turime skaičiuoti realią paslaugų kainą

Tuo tarpu Kauno vicemerė Rasa Šnapštienė teigia, jog yra svarbu kalbėti apie realią paslaugų kainą, kuri ir buvo nustatyta diskusijų sukėlusiu sprendimu.

„Kalbėkime apskritai apie viešąsias paslaugas ir jų kainas. Jos kainuoja. Jos kainuoja valstybei, bet ir savivaldybei. Norime atkreipti ir centrinės valdžios dėmesį, kad mes turime paskaičiuoti labai aiškiai paslaugų kainas“, – žurnalistams sakė ji.

„Tai liečia ne tik švietimą, tai liečia ir socialines paslaugas, liečia ir visas kitas paslaugas“, – kalbėjo vicemerė.

Vis dėlto ji teigė nekalbanti apie tai, kad panaši tvarka kaip darželiuose galėtų būti pradėta taikyti ir kitose srityse.

R. Šnapštienė sakė tiksliai nežinanti, kiek dėl šio sprendimo pasipildys savivaldybės biudžetas ir svarstė, kad tiek, kiek kompensavimui yra numatęs Kauno rajonas, nes miesto darželius lanko tik jo vaikai.

Pranešdama apie naują tvarką, savivaldybė pernai spalio 4 dienos pranešime spaudai teigė, jog sutaupytos biudžeto lėšos „bus skirtos spartesnei įstaigų plėtrai statant naujus darželius ir toliau didinant grupių skaičių“, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigos gyventojams būtų kuo patogiau pasiekiamos, arčiau namų.

Tačiau R. Šnapštienė sako, jog naujosios tvarkos su gerėjančiomis sąlygomis darželiuose sieti nereikėtų.

„Visiems vaikams, ne tik Kauno miesto gyventojų, bet visiems, lankantiems darželius, sąlygos gerės kaip visą laiką. Mes siekiame, kad jos gerėtų. Jokiu būdu nesakome, kad dabar kompensavę vieniems, nekompensavę kitiems, mes padarysime kažkokį ypatingą išskirtinumą. Mes visą laiką stengiamės atnaujinti darželius“, – antradienį kalbėjo ji.

Darželis pabrango keliolika kartų

Kauno miesto savivaldybės taryba pernai spalio 15 dieną nusprendė, kad iki šiol 58 centus siekęs dienos mokestis už darželį nuo sausio keliamas iki 9,2 euro. Miestiečių vaikams šis mokestis bus kompensuojamas, todėl jie ir toliau mokės 58 centus, tačiau tiems tėvams, kurie mieste nedeklaruoti, reikės mokėti visą kainą.

Miestas tiems vaikams, kurių tik vienas iš tėvų deklaruotas mieste, numatė kompensuoti pusę pilnos kainos.

Opozicija sprendimą kritikuoja, teigdama, kad jis neatsižvelgia į jautrių visuomenės grupių poreikius. Savivaldybė teigia, jog sprendimo išimtyse numatyti visi gyvenimiški klausimai ir šio reglamentavimo užtenka.

R. Šnapštienės turimais pernai spalio duomenimis, Kaune darželius lankė apie 600 vaikų, kurių nė vienas iš tėvų nebuvo deklaruotas Kaune, ir apie 3 tūkst., kurių tik vienas buvo deklaruotas.

Savivaldybės duomenimis, po šio sprendimo daugiau tėvų deklaravo savo gyvenamąją vietą Kaune: per paskutinius tris mėnesius Kauno darželius lankančių vaikų, kurių abu tėvai yra registruoti mieste, padaugėjo beveik 1,4 tūkst.

Savivaldybė kol kas neturi duomenų, kiek vaikų dėl išaugusio mokesčio nustojo lankyti darželius.

Kauno rajono savivaldybė yra patvirtinusi tvarką, pagal kurią savo gyventojams, lankantiems darželius mieste, išaugusią kainą kompensuos. Tam iš rajono biudžeto šiemet numatyta skirti 864 tūkst. eurų.