Ji atliko šių paslaugų teikimo srities korupcijos rizikos analizę Kauno ir Alytaus miestų bei Radviliškio rajono savivaldybėse.

„Socialinio darbuotojo subjektyvus vertinimas turi lemiamą reikšmę parenkant paslaugą konkrečiam asmeniui, o socialinių paslaugų bei globos poreikio nustatymo procedūrų kontrolė, kuri padėtų valdyti rizikos veiksnius, išvengti klaidų ar pažeidimų, nėra vykdoma“, – teigiama STT pranešime.

Visoms tirtoms savivaldybėms siūloma svarstyti galimybę periodiškai atlikti socialinių paslaugų poreikio nustatymo kontrolę, taip pat užtikrinti „keturių akių“ principo įgyvendinimą ir nustatyti, kad paslaugų poreikio vertinimo klausimyną pildo ne mažiau kaip du darbuotojai, sudaryti komisiją, kuri atliktų parengtų dokumentų ir jų pagrindu priimtų sprendimų vėlesnę kontrolę.

Taip pat nustatyta, kad Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (SPIS) nepritaikyta laukiančių asmenų eilei sudaryti. Tokios eilės sudaromos „Microsoft office“ programose, o visus duomenis apie laukiančiuosius asmenis savivaldybių darbuotojai suveda patys.

Eilių sudarymo procedūros patikra nevykdoma ir nėra įdiegtų priemonių, garantuojančių asmenų, laukiančių eilėje, duomenų keitimo atsekamumą. Todėl, pasak STT, sudaromos nepakankamos galimybės asmenų priėmimo į globos namus organizavimo proceso skaidrumui užtikrinti ir tai didina korupcijos pasireiškimo tikimybę.

STT siūlo tobulinti registravimo ir duomenų tvarkymo sistemą, siekiant užtikrinti tinkamą eilių sudarymą ir procedūrų skaidrumą, taip pat įdiegti priemones duomenų keitimo atsekamumui užtikrinti.

Savivaldybės per tris mėnesius turės informuoti STT, kaip į rekomendacijas bus atsižvelgta.