Seimo narys nurodo, kad įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybos laikas galėtų būti pratęsiamas iki vienerių metų ir bendras pratęstas tarnybos laikas negalėtų viršyti penkerių metų.

P. Čimbaras įstatymo projekto aiškinamajame rašte teigia, kad šiuo metu įstatyme nustatyta, kad tuo metu, kai valstybės tarnautojui sukanka 65 metai, jis iš karto be jokių išeitinių išmokų ar kompensacijų yra atleidžiamas iš valstybės tarnybos.

„Nors yra galimybė su įstaigos vadovu ar karjeros valstybės tarnautoju, kuriems sukako 65 metai ir kurie pagal Valstybės tarnybos įstatymą atleidžiami iš pareigų, Vyriausybės nustatyta tvarka sudaryti terminuotą darbo sutartį dėl mentorystės ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui, tokios sutartys yra sudaromos labai retai“, – nurodo Seimo narys.

Pasak P. Čimbaro, daugelyje įstaigų ir institucijų vyresnio amžiaus darbuotojų yra aktyvių ir kvalifikuotų, vykdančių sudėtingas ir atsakingas funkcijas.

„Tokių darbuotojų parengimui valstybė įdėjo daug pastangų ir lėšų, todėl valstybės tarnybos pratęsimas tokiems asmenims suteiktų valstybei ir įstaigai ar institucijai didelę naudą“, – teigia parlamentaras.