Valdantieji „socialdarbiečiai“ Rimantė Šalaševičiūtė, Gediminas Kirkilas, „valstietis“ Kęstutis Smirnovas ir frakcijos „Lietuvos gerovei“ narys Algirdas Butkevičius parengė tai numatančias Valstybinių pensijų įstatymo pataisas.

Pagal jų siūlymą, daugiavaikiams motinai arba tėvui antrojo laipsnio valstybinė pensija nebūtų skiriama tuo atveju, jeigu jie patys būtų nuteisti už sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymą, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, arba jeigu būtų nuteisti už nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, kai teistumas yra neišnykęs arba nepanaikintas.

Dabar galiojančiame įstatyme numatyta, kad valstybinės pensijos tėvai negautų ir tuo atveju, jeigu tokius nusikaltimus yra padarę ir jų vaikai ar įvaikiai.

Pasak projekto autorių, tėvai negali būti baudžiami už vaikų padarytus nusikaltimus.

„Minėtas daugiavaikių motinų ir tėvų teisės į antrojo laipsnio valstybinę pensiją ribojamas nustatomas nesant pagrįsto būtinumo“, – teigia jie.

„Be to, yra klaidinga manyti, kad suaugusio žmogaus elgesys, sprendimai, nustatytų elgesio normų nesilaikymas, galimos nusikalstamos veikos turi tiesioginį neginčijamą priežastinį ryšį su jo auklėjimu vaikystėje ir todėl turi būti vertinamos kaip jo tėvų atsakomybė – pagrindas riboti antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimą daugiavaikiams motinai arba tėvui“, – tvirtinama projekto aiškinamajame rašte.

Pagal pirminius Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimus, padaugės asmenų, pretenduojančiųjų į antrojo laipsnio valstybinę pensiją, tam papildomai reikės apie 2,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Šiuo metu antrojo laipsnio valstybinė pensija siekia 116 eurų.