Lapkričio 12 d. Seimas po pateikimo jau yra pritaręs tokioms „valstiečių“ parengtoms Statuto pataisoms. Joms taip pat pritarė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

Pagal siūlomą projektą, Seimo valdybos ir seniūnų sueigos posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius ir posėdžius, kuriuos Statutas leidžia rengti apklausos būdu, yra transliuojami internetu, ir šių posėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai Seimo valdybos nustatyta tvarka. Taip pat būtų daromi posėdžių garso įrašai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka perduodami į Seimo archyvą.

Seimo valdyba yra nustačiusi, kad komitetų (komisijų) klausymai ir posėdžiai, išskyrus Seimo Etikos ir procedūrų komisijos ir Peticijų komisijos klausymus ir posėdžius, tiesiogiai transliuojami internetu.

Tačiau Seimo statutas komitetų ir komisijų posėdžių transliavimo Seimo interneto svetainėje nereglamentuoja. Todėl parlamentarai taip pat ketina papildyti Statutą nuostatomis reglamentuojančiomis komitetų ir komisijų posėdžių transliavimą internetu.

Jeigu Seimas pritartų, Statute būtų numatyta, kad „komisijų, išskyrus Etikos ir procedūrų komisiją ir Peticijų komisiją, taip pat išskyrus uždarus posėdžius, posėdžiai yra transliuojami Seimo interneto svetainėje, o šių komitetų posėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai Seimo valdybos nustatyta tvarka.“

Taip pat būtų įrašyta, kad „komitetų posėdžiai, išskyrus uždarus posėdžius, yra transliuojami Seimo interneto svetainėje, o šių komitetų posėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai Seimo valdybos nustatyta tvarka“.