Santaros klinikų sistema visiems vartotojams pirmadienio vakarą buvo išsiųstas vadovo sveikinimas:

„Mieli kolegos,

besibaigiantys metai leidžia pažvelgti ir įvertinti nueitą kelią, pasiektus rezultatus. Dėkoju Jums už bendrą darbą, įveiktas kliūtis, išsikeltus tikslus. Tikiu, jog kitais metais mūsų visų laukia įdomūs iššūkiai, prasmingi darbai ir nauji atradimai.

Džiaugiuosi, kad artėjančių švenčių proga su lapkričio mėnesio atlyginimu Jus pasieks kalėdinės premijos.

Pagarbiai,
Generalinis direktorius
prof. Feliksas Jankevičius“.

Tokia žinia klinikų rezidentai galėjo džiaugtis iki ketvirtadienio ryto. Tada jie gavo kitą žinutę: „rezidentams nebuvo skirta išmoka“.

Rezidentas: mūsų nelaiko darbuotojais

Vienas iš klinikos rezidentų piktinosi esama sistema.

„Mūsų, kaip matote nelaiko darbuotojais, nors visą sunkiausią darbą atliekame mes“, – piktinosi anonimiškai liudijęs medikas.

Jaunasis gydytojas pasakojo apie standartinę savo „parinę“ Santaros klinikose: dieną – nuo 7 val. iki 15 val. dirbo skyriuje – vieną operaciją asistavo, dvi padarė pats.

„Baigiau 14.30 valandą. Pertraukų, kad pavalgyčiau nebuvo, tvarkiau dokumentus. O nuo 15val iki 7 val. dirbau už kitą chirurgą. Turėjome 26 pacientus. Užteko. Tačiau už budėjimą – nepilni 30 eurų“, – pasakojo jis.

Būsimas savo srities specialistas sakė, kad net nesitikėjo premijos, jį nustebino tas laiškas, kurį gavo ir kiti klinikų rezidentai.

„Žinojau, kad jis masinis – siųsta visiems – nuo gydytojų iki valytojų. Bet gavęs tikrai nustebau ir apsidžiaugiau, nejau pas mus mobingo neliko! Bet kaip matot. Ariame toliau, o vertinimo nulis. Manau, greitai vėl bus streikas, nes jau nepakeliame tokių krūvių, kaip zombiai vaikštome“, – teigė jaunasis gydytojas.

Situacija kartojasi ne pirmus metus

Vilniaus universiteto Rezidentų tarybos pirmininkas Laimonas Uščinskas sakė, kad tokia situacija Santaros klinikose kartojasi jau ne pirmus metus. Jis pats teigė iš karto supratęs, kad tas laiškas skirtas ne jiems.

„Kadangi jau ne pirmus metus esu šitoje organizacijoje, tai iš karto supratau, kad mums neklius, kadangi jau treti metai iš eilės kyla ši situacija, kai paskelbiama apie priedus, ir rezidentai jų negauna iš ligoninės“, – sakė L. Uščinskas.

Vilniaus universiteto Rezidentų tarybos pirmininkas, kaip ir anonimiškai liudijęs kitas jaunasis gydytojas, sakė, kad jie nori būti laikomi visaverčiais ligoninės darbuotojais.

„Mes dirbame tomis pačiomis valandomis, atliekame pareigas, ir kartais užsilaikome tikrai ne mėnesį ir ne du, nors esame tie pereinantys rezidentai. Bet turime suprasti, kad dėl mūsų migravimo iš skyriaus į skyrių labai sunku įsilieti į personalą, ir nesame pririšti prie vienos bazės. Mūsų darbuotojo statusas yra labai slidus. Teisiškai esame darbuotojai, o praktiškai – žmonės, kurie migruoja“, – sakė L. Uščinskas.

Vilniaus universiteto Rezidentų tarybos pirmininko žiniomis, ir kitose didžiosiose šalies ligoninėse rezidentai dažniausiai negauna priedų.

„Pernai priedus mums suteikė Sveikatos apsaugos ministerija (SAM). Mūsų alga eina iš SAM tiesiogiai, tai pernai jie iš savo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų likučio skyrė priedus rezidentams“, – sakė L. Uščinskas.

Santaros klinikų administracija apgailestauja dėl nesusipratimo

Santaros klinikų administracija pateikė savo paaiškinimą apie susidariusią situaciją.

„Apgailestaujame dėl įvykusios techninės klaidos ir dėl nesavalaikio informavimo apie vienkartinių išmokų galimybes. Deja, tokio dydžio įstaigoje, kaip Santaros klinikos, kartais iš tiesų kyla nesusikalbėjimų ir tam tikrų nesusipratimų tarp kolegų. Todėl naudodamiesi šia proga, visiems DELFI skaitytojams norėtume paaiškinti kaip, kas ir kada skiria bei iš kokių lėšų rezidentai gauna tiek darbo užmokestį, tiek ir esant galimybėms vienkartines išmokas. Viskas labai aiškiai reglamentuota teisės aktuose“, – teigiama atsakyme.

Jame pažymima, kad yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-721 patvirtintas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, kuriose rezidentai dirba gydytojais rezidentais, išlaidų, susijusių su gydytojų rezidentų darbo užmokesčiu, kompensavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Jame yra nustatyta sveikatos priežiūros įstaigose įdarbintiems gydytojams rezidentams skiriamų išlaidų, susijusių su gydytojų rezidentų darbo užmokesčiu, kompensavimo iš Sveikatos apsaugos ministerijai skiriamų tikslinių valstybės biudžeto asignavimų tvarka.

„Taip pat Sveikatos apsaugos ministerija, su sveikatos priežiūros įstaiga – rezidentūros baze ir universitetu yra pasirašiusios trišalę sutartį, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymu (…). Ten yra parašyta, kad turi būti skiriamos lėšos sveikatos priežiūros įstaigoms, kaip rezidentūros bazėms. Tokiu būdu yra kompensuojamos įstaigoms išlaidos, susijusios su gydytojų rezidentų darbo užmokesčiu.

Tai reiškia, kad iš Sveikatos apsaugos ministerijos skirtų lėšų gydymo įstaigai kompensuojamos būtent tokios išlaidos: gydytojų rezidentų bazinei pareiginei algai; įmokoms valstybinio socialinio draudimo fondui; įstaigos garantiniam fondui; kompensacijoms už nepanaudotas kasmetines atostogas“, – pažymi Santaros klinikų administracija.

Santaros klinikos atkreipė dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 6 d. įsakymu (...) patvirtintu Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašu nustatyta, kad esant lėšų ekonomijai, sveikatos apsaugos ministro įsakymu rezidentūros bazėms (gydymo įstaigoms) gali būti skiriama papildomų lėšų, kad gydytojams rezidentams būtų išmokėtos vienkartinės piniginės išmokos įstatymu nustatytų švenčių progomis.

„Pastaraisiais metais Sveikatos apsaugos ministerija iš tiesų skirdavo minėtų papildomų lėšų. Tuo tarpu, Santaros klinikos, kaip rezidentūros bazė, gavusi tokias papildomas lėšas, visuomet rezidentams jas išmoka teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl norėtume patikinti, kad, kai tik Santaros klinikoms Sveikatos apsaugos ministerija 2019-aisiais metais skirs minėtas papildomas lėšas, gydytojai rezidentai atitinkamas vienkartines pinigines išmokas gaus. Tai paprastai įvykdavo kiekvienų metų paskutinį mėnesį. Tikimės, kad taip bus ir šiais metais“, – rašoma DELFI atsiųstame atsakyme.