Remiantis LRT tyrimų skyriaus duomenimis, V. Ąžuolas valdo daugiau nei 200 hektarų žemės, o jo motina, vertinant kartu su jos nuomojama žeme, – daugiau nei 400 hektarų. „Tai reiškia, kad bendrai per susijusius asmenis šis Seimo „valstiečių“ frakcijos atstovas valdo daugiau nei 600 ha žemės ir yra vienas stambiausių Kruopių ūkininkų. Taigi, priėmus siūlomą Žemės ūkio įstatymo projektą ir prie jo pateiktą pasiūlymą, V. Ąžuolas ir su juo susiję asmenys privalėtų mokėti didesnį žemės mokestį nuo žemės ūkio paskirties žemės, galimai viršijantį 3000 EUR sumą“, – teigia J. Džiugelis.

Politiko nuomone, nenusišalinęs nuo šio balsavimo ir nesupažindinęs kitų komiteto narių su jo pateiktu argumentais grįstu prašymu nusišalinti, V. Ąžuolas neabejotinai pažeidė Seimo statutą.

„Jau nebestebina, kad kai kurie Seimo nariai nenusišalina nuo juos asmeniškai paliesiančių įstatymų projektų. Tačiau selektyvus dokumentų pateikimas komiteto nariams – tai jau naujas žanras. BFK pirmininkas ne tik piktnaudžiavo pareigomis, bet ir sąmoningai slėpė gautus dokumentus nuo kitų komiteto narių. Manau, kad po šio skandalingo fakto Seimo nariai, dirbantys Biudžeto ir finansų komitete, turėtų kelti klausimą dėl pasitikėjimo pirmininku V. Ąžuolu. Savo ruožtu kreipiausi į Etikos ir procedūrų komisiją ir tikiuosi, kad ateityje toks piktnaudžiavimas užimamomis pareigomis liausis“, – teigė Seimo narys J. Džiugelis.