Komisijos prašymams suteikti valstybės paramą už žalą pirmininkė, savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė pranešė, kad dėl žalos atlyginimo Finansų ministerijai pateikti papildomai gauti 84 prašymai: 74 ūkininkų, 2 įmonių, 7 asmenų, savivaldybės administracijos.
„Finansų ministerijai bus teikiami tik tie prašymai, kurie atitiko valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašą. Patirta 55,4 tūkst. eurų žala, kurią patyrė ūkininkai, verslininkai. Taip pat papildomų išlaidų turėjo savivaldybės administracija“, – pranešime sako administracijos direktorė G. Jociunskaitė.

Rajono ūkininkai suskaičiavo, kad patyrė 127,6 tūkst. eurų, verslininkai – 39,8 tūkst. eurų žalą.

Iš viso dėl žalos atlyginimo Alytaus rajono savivaldybė ministerijai pateikė 98 ūkininkų, įmonių, įstaigų prašymus.

Gaisras Alytuje padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ kilo spalio 16 dieną. Jį pavyko užgesinti po 10 dienų.