Be to, jis siūlo įteisinti nuostatą, kad neišsikėlusiam per nustatytą 10 dienų laikotarpį iš Seimo viešbučio Seimo nariui už kiekvieną viešbutyje gyventą dieną skaičiuojamas 30 eurų nuomos mokestis bei visas mokestis už komunalines paslaugas.

„Prasidėjus naujai kadencijai Seimo nariai, neturintys gyvenamojo būsto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ribose, pateikę prašymus gyvenamajam plotui gauti, yra priversti mėnesį laukti gyvenamųjų patalpų, o Seimas yra priverstas „tratinti“ lėšas komercinio viešbučio nuomai. Naujos kadencijos Seimo nariams būsto Seimo viešbutyje tenka laukti ir du mėnesius, nes pasibaigusios kadencijos Seimo nariai piktybiškai neskuba išsikelti. Tokiu būdu yra eikvojamos papildomos valstybės lėšos. Seimo istorijoje yra buvę atvejų, kai Seimo nariai iš viešbučio Seimo vadovybės buvo iškeldinti jėga, iškraustant daiktus ir pakeičiant durų spynas. Tokie atvejai nedaro garbės visam Seimui“, – savo siūlymą argumentuoja B. Matelis.

Šiuo metu Seimo Statute numatyta, kad Seimo narys per 30 dienas, pasibaigus Seimo nario kadencijai, privalo išsikelti iš užimamų patalpų ir visiškai atsiskaityti už gyvenimą Seimo viešbutyje. Piktybiškai neišsikeliantiems per nurodytą laiką nėra numatyta jokių sankcijų.