Už tokį nutarimo projektą antradienį po pateikimo balsavo 75 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, susilaikė 2 parlamentarai.

Projektas parengtas, atsižvelgiant į tai, kad kitais metais bus minimos Jono Pauliaus II gimimo 100-osios metinės.

Seimui siūloma pagerbti popiežių, kuris savo veikla ir autoritetu prisidėjo prie Lietuvos ir kitų ES valstybių vertybinių pokyčių, laisvės siekimo ir ES bendrystės stiprinimo.

„Šventasis Jonas Paulius II – pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius. 1993 m. įvykęs jo vizitas suteikė didelę moralinę ir diplomatinę paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai, sustiprino tautos dvasią ir vienybės siekį“, – sakoma nutarimo projekte.

Jame pažymima, kad popiežius Jonas Paulius II buvo vienu didžiausių pasaulio autoritetų, susitiko kone su visais pasaulio valstybių vadovais. Taip pat buvo visų religijų pasekėjų dialogo šalininku, nuolatiniu piligrimu, besilankančiu tolimuose pasaulio kampeliuose, popiežiumi, artimu visiems žmonėms.

„Jo vizito metu į mūsų šalį šv. Jonas Paulius II Šv. Dvasios bažnyčioje pabrėžė dvasinį ryšį su Vilniumi. Kaip intelektualas, filosofas ir poetas, taip pat aktorius turėjo puikų ryšį su kultūros, intelektualų bendruomene ir jaunimu“, – teigiama nutarimo projekte.

Jame atkreipiamas dėmesys į tai, kad Jonas Paulius II rėmė Europos integraciją atkuriant jos vienybę, kai geležinė uždanga skyrė pasaulį į du priešingus blokus, tapo pagrindiniu permainų, įvykusių 1989 metais, architektu.

Seimo LLRA-KŠS frakcija siūlo Vyriausybei iki 2020 m. kovo 1 d. patvirtinti šventojo Jono Pauliaus II minėjimo planą ir valstybės biudžete numatyti lėšų jam įgyvendinti.