Už įstatymo projektą balsavo 87 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė – 15.

Siūloma, kad teikiamas įstatymo projektas įsigaliotų nuo sausio 1 d.

Pagal šiuo metu galiojančio Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 133 straipsnio 1 dalį, darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos.

Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka trys mėnesiai (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų – nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka šeši mėnesiai).
Kaip pabrėžia įstatymo projekto iniciatorės, kai kurių profesijų atstovai praranda galimybę pasinaudoti tėvystės atostogomis dėl darbo specifikos. Pavyzdžiui, profesinės karo tarnybos kariai, tarnaujantys tarptautinių operacijų kariniame vienete, dažnai nesuspėja per tris mėnesius nuo vaiko gimimo išeiti tėvystės atostogų.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė šiam siūlymui su Teisės departamento išvadomis.

Šį siūlymą Seimas dar turės galutinai patvirtinti balsuodamas priėmimo stadijoje