Jis turėtų pakeisti birželį į šias pareigas Seimo paskirtą, tačiau netrukus atsistatydinusį profesorių Valdemarą Razumą – pastarasis pasitraukė iš pareigų, nes tapo švietimo viceministru.

R. Baronas VU 2000-aisiais įgijo fizinių mokslų srities informatikos krypties daktaro laipsnį, 2006–2017 metais šiame universitete ėjo Matematikos ir informatikos fakulteto Programų sistemų katedros vedėjo pareigas, nuo 2018 metų yra šio fakulteto Informatikos instituto direktorius. 2014–2018 jis buvo ir VU Senato pirmininko pavaduotojas.

Mokslininkas yra paskelbęs per 50 mokslinių straipsnių dažnai cituojamuose moksliniuose leidiniuose, vadovavo ir dalyvavo rengiant daugiau kaip 30 informatikos gamybinių ir mokslinių projektų.

Į Lietuvos mokslo tarybos pirmininkus kandidatus galėjo siūlyti mokslo ir studijų institucijos, valstybės institucijos, asociacijos bei kitos įstaigos. Kandidatais galėjo būti siūlom nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininką skiria Seimas Vyriausybės teikimu. Naujasis mokslo pirmininkas turėtų eiti pareigas iki 2023-iųjų birželio 29 dienos.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji ekspertinė institucija mokslo plėtros klausimais, įgyvendinanti programinį konkursinį mokslo finansavimą. Taryba administruoja Lietuvos mokslo plėtros programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat atstovauja Lietuvos mokslo interesams tarptautinių organizacijų veikloje.