I. Vaišvilaitė į šiuo metu užimamas pareigas paskirta į Seimą išrinkus ambasadorių Arūną Gelūną. Prieš tai ji penkmetį buvo ambasadorė prie Šventojo Sosto. Taip pat ji yra ėjusi prezidento Valdo Adamkaus patarėjos pareigas.

V. Leškevičius nuolatiniu atstovu nuo NATO paskirtas 2015 m. Anksčiau yra buvęs užsienio reikalų viceministru, dirbo ambasadoriumi prie Europos Tarybos, ėjo ministerijos politikos direktoriaus pareigas.

Nuo 2015 m. ambasadoriaus Rusijoje pareigas einantis R. Motuzas anksčiau buvo ambasadorius Švedijoje, vadovavo URM Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai departamentui, yra ėjęs Užsienio reikalų ministerijos Administracinio departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo be Lietuvos atstovybės prie Europos Tarybos ministro patarėjo pareigas.