Pirmadienį Vyriausybėje vyks Nacionalinio saugumo komisijos posėdis dėl gaisro padarinių ir jų šalinimo priemonių. Bus tariamasi dėl atsakingų institucijų koordinuotų veiksmų ir kompensacijų nuo gaisro nukentėjusiems ūkininkams.

Kaip pastebi Seimo nariai, pirmieji Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikti pieno mėginių, paimtų iš gaisro paveiktose teritorijose esančių ūkių, tyrimai rodo, kad dioksinų – organinių junginių, pasižyminčių itin dideliu toksiškumu, kancerogeniškumu ir mutageniškumu, – koncentracija net aštuonis kartus viršija leistiną normą. Gaisro paveiktose teritorijose, siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą, draudžiama valgyti daržoves, vaisius, uogas, mėsos, pieno produktus, kiaušinius, gerti pieną.

Taip pat rekomenduojama nežvejoti Nemune ir kūdrose, kurios patenka į užterštą teritoriją, neganyti galvijų, nenaudoti tvenkinių vandens gyvulių girdymui. „Aplink Alytų gali tekti masiškai išskersti ir utilizuoti gyvulius. Vietos ūkininkai neabejotinai patirs didelius nuostolius, jų ateitis neaiški“, – sakė K. Starkevičius.

Tačiau Seimo nariai atkreipia dėmesį, kad iki šiol ne visi reikiami tyrimai atlikti. Jų duomenimis, Aplinkos apsaugos agentūra, kuri matuoja aplinkos taršą ir skelbia užterštumo duomenis, net nėra paėmusi dirvožemio mėginių tyrimams gaisro paveiktoje teritorijoje, neištirtas šulinių vanduo. Vietiniai gyventojai pasigenda aiškios informacijos apie atliktus taršos matavimus ir tyrimų rezultatus.

„Gaisro gesinimas ir jo padarinių likvidavimas parodė, kad kilus pavojui žmonių sveikatai trūksta sisteminio pasirengimo ir sklandaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo. Įvairios žinybos nėra sutarusios, kuri už ką yra atsakinga, kuri kokius taršos matavimus ir tyrimus turi atlikti. Tai yra skandalinga. Toks tarpusavio nesusikalbėjimas į pavojingą situaciją stato daugybės žmonių likimus.

Šiuo atveju prioritetas turi būti ne atsakingų institucijų tarpusavio nesutarimai, o žmogaus sveikata ir jo gyvenamosios aplinkos saugumas. Priešingu atveju, bus visiškai pakirstas žmonių pasitikėjimas ekstremalių situacijų valdymo sistema“, – teigė L. Kasčiūnas.

Todėl premjero prašoma užtikrinti, kad atsakingos institucijos įvertintų visą gaisro padarytą žalą, atliktų visus reikiamus tyrimus ir apie jų rezultatus tinkamai informuotų gyventojus, neslėptų tiesos. Pasak K. Starkevičiaus, tai svarbu ne tik gyventojams, bet savivaldybėms, kurios priverstos spręsti uždavinius, kaip užkardyti taršių maisto produktų patekimą į vaikų darželius ir mokyklas.

Pasak L. Kasčiūno, labai svarbu, kad kompensacijos būtų skirtos ne tik stambiesiems, bet ir smulkiesiems ūkininkams. Šias kompensacijas siūloma mokėti iš Vyriausybės rezervo lėšų.