„Manęs jau turbūt greitai neįsileis į Vyriausybę“, – juokavo Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas „valstietis“ Arūnas Gumuliauskas, pažadėjęs parašyti raštą Vyriausybei dėl pinigų skyrimo.

Seimo komisija priėmė sprendimą remti paminklo, kurį inicijuoja Vytauto Didžiojo sąjunga, statybą.

Pasak šios sąjungos pirmininkės Birutės Valionytės, Trakų rajono savivaldybė yra parinkusi vietą paminklui Karvinės saloje.

Čia planuojama įgyvendinti skulptoriaus Gedimino Karaliaus projektą – devynis arus žemės užkloti granitinėmis plokštėmis, kurios vaizduotų Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) žemėlapį. Toje žemėlapio vietoje, kur vaizduojami Trakai, ketinama pastatyti 4,8 metro aukščio bronzinį Vytautą Didįjį su kardu rankoje.

Vytautas Didysis stovėtų nugara į Trakų pilį, veidu į miestą“, – sakė komisijai paminklo projektą pristačiusi B. Valionytė.

Anot jos, didžiulis LDK žemėlapis ir pati skulptūra būtų matoma iš miesto.

Trakų rajono savivaldybė jau yra parengusi paminklo techninį projektą ir išdavusi statybos leidimą.

Viso projekto sąmata siekia 548 tūkst. eurų.

Vyriausybės planuojama prašyti kitiems metams skirti per 100 tūkst. eurų žemės darbams ir inžinieriams tinklams sutvarkyti Karvinės saloje.

„Tai būtų pirmasis Vytauto Didžiojo paminklas šiame krašte“, – atkreipė dėmesį Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos narys Povilas Urbšys.

B. Valionytė teigė, kad anksčiau šį projektą siūlė Vilniaus miestui, bet šis jo atsisakė.

Vytautas Didysis (apie 1350–1430) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1392-1430), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnus. Jis gimė Senuosiuose Trakuose.

1410 metais Vytauto Didžiojo ir Jogailos vadovaujamos kariuomenės pasiekė reikšmingą pergalę Žalgirio mūšyje. Šiose kautynėse palaužta Vokiečių ordino galybė. 1429 metais Lucke sušauktas Vidurio ir Rytų Europos valdovų suvažiavimas, jame iškelta mintis Vytautą vainikuoti Lietuvos karaliumi. Karūnavimas neįvyko, tačiau Vytauto įtaką ir statusą pripažino to meto Europos valdovai.