Taip pat buvo surinkta daugiau nei 25 tūkst. rajono gyventojų parašų, kurie pasibaigus posėdžiui bus vežami ir įteikti Vidaus reikalų ministerijos atstovams.

Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai nusprendė, kad toks padalijimas
neatitinka darnios politikos, dėl teritorijos pakeitimo sutriktų rajono
švietimo, transporto, sporto paslaugų veikla. Taip pat likę gyventojai patirtų socialinę atskirti, būtų išardytas mokyklų tinklas bei kiltų sunkumų įgyvendinant kaimo plėtros programos.

Kauno rajone šiuo metu gyvena apie 100 tūkst. gyventojų.

Kaip rašoma Kauno rajono savivaldybės spaudos pranešime, savo žodį šiuo klausimu ketina tarti ir 25 bendruomenių centrus vienijanti Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga (KRBOS), kurios iniciatyva per trumpą laiką surinkta jau keliolika tūkstančių parašų prieš Kauno rajono padalijimą.

Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė Eglė Juozapavičienė pranešė, kad posėdžio metu šalia rajono savivaldybės organizuojamas piketas, kuriame planuoja dalyvauti apie 300 žmonių. E. Juozapavičienė sakė, kad surinktus parašus Kauno rajono bendruomenių atstovai veš į Vidaus reikalų ministeriją.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad siūloma iniciatyva prieštarauja Vyriausybės „Baltojoje knygoje“ įtvirtintiems darnios regioninės savivaldos principams ir tikslams. Ji neparemta objektyvia ir patikima statistika, nepagrįsta ekonominiais skaičiavimais.

„Europoje einama decentralizacijos keliu, savivalda artinama prie žmogaus. Todėl Kauno miesto tarybos siūlymas išardyti daug metų sėkmingai veikiančią savivaldybę, selektyviai atrenkant geriausias, daugiausiai gyventojų turinčias teritorijas, paliekant kitai bendruomenės daliai kapines, sąvartynus, sodus ir retai apgyvendintas teritorijas, prieštarauja bet kokiai logikai ir didina socialinę atskirtį“, – sakė meras.

Jis pažymėjo, kad Kauno miesto savivaldybė nepateikė jokių skaičiavimų, koks būtų poveikis ketinamai prijungti teritorijai, likusioms 12-kai seniūnijų ir paties Kauno rajono gyventojams.

Kauno rajono mero V. Makūno vadovaujama savivaldybės Taryba nusiteikusi, kaip teigiama jos sprendimo projekte, „siūlyti Kauno miesto savivaldybei kartu su kitomis savivaldybėmis, vadovaujantis gerąja patirtimi, sukurti ir įgyvendinti regioninį transporto organizavimo tinklą“. Tokį, koks sudarytų galimybes kokybiškam ir šiuolaikiškam susisiekimui tarp Kauno apskrities savivaldybių, nepaisant jų administracinių ribų.

Taip pat planuojama siūlyti Kauno regiono plėtros tarybai inicijuoti diskusijas dėl bendro kitų paslaugų teikimo regione, viešųjų paslaugų finansavimo ir atsiskaitymo už kitos savivaldybės gyventojams teikiamas paslaugas tvarkos nustatymo.