Tyrimą VTEK atliko gautų pranešimų pagrindu. Juose teigta, kad O. Vitkūnienė buvo komisijos narė konkurse į VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas. Konkurso metu ji, esą, sprendė klausimus dėl jai artimo asmens darbdavio, kuris pretendavo ir šį konkursą laimėjo. Teigta, kad O. Vitkūnienė nenusišalino ir apie galimą interesų konfliktą neinformavo Sveikatos apsaugos ministro.

Taip pat VTEK vertino aplinkybę, kai ji privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė, jog pradėjo laikinai vykdyti ministerijos kanclerės funkcijas.

Tyrimo metu nenustatyta duomenų, kurie įrodytų tiesioginį, akivaizdų ir aiškiai išreikštą O. Vitkūnienės asmeninį suinteresuotumą, egzistavusį jai dalyvaujant ligoninės vadovo atrankos komisijos veikloje ir sprendžiant klausimus, susijusius su konkurso dalyviu, pretendavusiu į minėtąsias pareigas.

Konstatuojant, kad O. Vitkūnienė tirtoje situacijoje pateko į interesų konfliktą, turi būti nustatyta, kaip jos priimtas sprendimas ar dalyvavimas jį priimant buvo susijęs su jai artimo asmens privačiais interesais. Surinkti duomenys rodo, kad atrankos komisija sprendė klausimus dėl Klaipėdos ligoninės, o ne dėl O. Vitkūnienei artimo asmens darbovietės.

VTEK neturi duomenų, kad pastarojoje dirbtų O. Vitkūnienei artimi asmenys. Be to, vadovo atrankos komisijos posėdžio metu buvo vertinamos kandidato kompetencijos ir tinkamumas eiti Klaipėdos ligoninės direktoriaus pareigas, bet ne O. Vitkūnienei artimo asmens ar jo darbovietės veikla.

Pažymėtina ir tai, kad SAM nesuteikta teisė priimti sprendimų dėl jai nepavaldžių įstaigų valdymo, o SAM kanclerės funkcijas laikinai vykdančiai O. Vitkūnienei artimas asmuo dirba savivaldybei pavaldžioje įstaigoje. Taip pat VTEK negavo duomenų, jog O. Vitkūnienę ir kandidatą į Klaipėdos ligoninės vadovus sietų, pavyzdžiui, finansiniai, turtiniai ryšiai, dalyvavimas juridinio asmens veikloje, giminystė ar pan.

VTEK nuomone, O. Vitkūnienės elgesio vertinimas negali būti grindžiamas abejonėmis ar spėliojimais, jog ji tirtoje situacijoje buvo šališka ar jautė spaudimą dėl kandidato vertinimo.

VTEK taip pat nenustatė, kad O. Vitkūnienei būtų kilusi pareiga patikslinti privačių interesų deklaraciją duomenimis apie laikinai vykdomas SAM kanclerės funkcijas. Eiti dvejas valstybės tarnautojo pareigas draudžia Valstybės tarnybos įstatymas. Taigi O. Vitkūnienė nė negalėtų būti ir SAM departamento direktorė, ir SAM kanclerė vienu metu. Laikinas funkcijų vykdymas yra laikomas papildomomis užduotimis, kurios nenumatytos asmens pareigybės aprašyme. O. Vitkūnienė į SAM kanclerės pareigas nepaskirta, jai šios funkcijos pavestos vykdyti tik laikinai, kol bus paskirtas šias pareigas eisiantis valstybės tarnautojas.