Pasak departamento, buvę atskiri devyni laisvės atėmimo vietų įstaigų Kriminalinės žvalgybos skyriai reorganizuoti ir prijungti prie Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos. Taip siekiama efektyviau vykdyti žvalgybinę veiklą, užtikrinti kokybiškesnį ikiteisminių tyrimų atlikimą bei formuoti vieningą praktiką.

„Sustiprinta, vieninga ir efektyvi kriminalinės žvalgybos veikla yra būtina užtikrinant saugumo reikalavimus įkalinimo įstaigose, todėl Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnų kompetencijų stiprinimui ir motyvacijai bus skiriamas didelis dėmesys“, – sako Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas.

Naujai sukūrus Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrių siekiama pakeisti nuteistųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Numatyta, kad lėšos sveikatos priežiūrai bus skiriamos vienai įstaigai, nustatyti vieningi paslaugų kokybės reikalavimai, aprūpinimo vaistais ir medicinos prekėmis tvarka.

Pasak departamento, tikimasi sutaupyti lėšų ir jas skirti įkalinimo įstaigų medikų atlyginimams didinti.