Toks pat reikalavimas dėl balsų skaičiaus būtų nustatomas balsuojant dėl Seimo nutarimo suteikti Laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus Seimo komitetui ar nuolat veikiančiai Seimo komisijai.

Ketvirtadienį už tokias Seimo statuto ir Laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo pataisas po pateikimo balsavo 42 Seimo nariai, prieš buvo 3, susilaikė 31 parlamentaras. Po svarstymo komitetuose į Seimo plenarinį posėdį jos grįš gruodžio 17 d.

Projektus parengęs J. Razma mano, kad siūlomas teisinis reguliavimas leistų pasiekti, kad tyrimo komisijos būtų sudaromos tik iškilus poreikiui reaguoti į didelės valstybinės svarbos problemas. Pasak jo, tai apsunkintų galimybę sudaryti komisiją, sąlygotą savanaudiškų politinių užmačių. Toks pat reikalavimas balsuojančių skaičiui siūlomas priimant Seimo nutarimą, kuriuo tvirtinamos komisijos išvados.

Kartu siūloma nustatyti, kad komisija negali būti sudaryta tik iš valdančiųjų ar tik iš opozicijos atstovų.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme yra nuostata, kad komisijos negali sudaryti vienos Seimo narių frakcijos atstovai.