Vilniaus konservatoriai sueigos konferencijoje taip pat išrinko naują tarybą, patvirtino Vilniaus miesto skyrių sueigos pirmininko pavaduotojus. Jais tapo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė, į Seimą išrinkta Paulė Kuzmickienė, Vilius Maslauskas ir Mantas Jurgelaitis.

Sueigoje aptarti artėjantys Seimo rinkimai ir pasiruošimas jiems.
TS-LKD Vilniaus sueigai priklauso visi 13 partijos sostinės skyrių – jie turi daugiau nei 2000 narių. Sueigos pirmininkas renkamas ketveriems metams.