Nors kurorto savivaldybės Taryba, kaip ir kitos šalyje, yra labai konkrečiai nustačiusi, už kokį rinkėjų labui sugaištą laiką vietos politikams kompensuojama, kaip aiškėja, ne visi moka skaityti dokumentus. Štai naujasis palangiškės socialdemokratės, LSDP Tarybos ir Prezidiumo narės Svetlanos Grigorian išradimas – už bendravimą socialiniuose tinkluose ji pateikia sąskaitas mokesčių mokėtojams.

Už valandą – 7,60 euro

S. Grigorian – viena iš aktyviausiai socialiniuose tinkluose besireiškiančių Palangos politikų. Tiesa, ne visada įmanoma suprasti, ką ji pozicionuoja savo pranešimais: paskyroje yra ir liudijančių apie partinę veiklą LSDP, kurioje užima išties aukštas pozicijas, ir vienas kitas, tiesa, itin retas „postas“ apie darbą miesto Taryboje, bet dažniausiai (ir gausiai) – jaunos simpatiškos dvidešimt aštuonerių metų moters asmeninių fizinių privalumų ir pozityvios nuotaikos demonstravimas.

Tačiau aiškėja, jog veiklą socialiniuose tinkluose, socialdemokratų Palangos skyriaus vadovės S.Grigorian manymu, turi apmokėti mokesčių mokėtojai.

Kaip ir visose šalies savivaldybėse, Palangos miesto taryba yra patvirtinusi savo veiklos reglamentą, kuriame, be viso kito, yra numatyta, kaip ir kokiais atvejais iš vietos biudžeto lėšų mokama už Tarybos nario veiklą ir kaip nustatomas Tarybos nario faktiškai dirbtas laikas. Politikams yra mokama už darbą Tarybos, jos komitetų, komisijų posėdžiuose, dirbtas laikas kiekvienu atveju įrašomas į to posėdžio protokolą. Už posėdžiavimo valandą priskaičiuojama 7,60 euro.

S. Grigorian užima aukštas pozicijas Lietuvos socialdemokratų partijoje – ji yra LSDP Tarybos ir Prezidiumo narė
Foto: LSDP


Be to, kiekvienas politikas turi savarankiškai deklaruoti savo papildomą laiką, sugaištą vykdant Tarybos nario veiklą ir dirbant rinkėjų labui, tačiau tai negali viršyti 40 val. per mėnesį. Kiekviena tokia dirbta valanda mokesčių mokėtojams kainuoja dar 7,60 euro, o, priklausomai nuo savarankiškai dirbtų valandų skaičiaus, miesto Tarybos narys, be išmokų už posėdžius, savo piniginę gali papildyti dar iki 304 eurų per mėnesį.

Į išmokas, susijusias su miesto Tarybos darbu ar savarankiška veikla, negali pretenduoti meras bei jo pavaduotojas.

Už abejotiną „popamokinę“ veiklą – 638,40 euro

Pastudijavus miesto Tarybos narių pateiktas savarankiško darbo ataskaitas, į akis krenta jaunosios politikės Svetlanos Grigorian deklaracijos: jose nurodytas ne tik laikas, sugaištas susipažįstant su miesto Tarybos veiklos dokumentais, nagrinėjant gyventojų pareiškimus, bet ir dalyvaujant partiniuose LSDP renginiuose bei, anot socialdemokratės, komunikacija socialiniuose tinkluose.

Štai už balandžio mėnesį, kai naujosios kadencijos politikai tik pradėjo dirbti, S. Grigorian deklaravo 3 savarankiško darbo valandas, iš kurių dvi, kaip nurodyta ataskaitoje, ji praleido LSDP Palangos skyriaus posėdyje, aptardama miesto Tarybos darbotvarkę.

Remiantis ataskaita, gegužę politikė savarankiškai miesto labui dirbo 39 valandas, iš kurių dvi buvo skirtos Savivaldybės Tarybos darbotvarkei pristatyti partiečiams, o 12 val. – „nuolatinė komunikacija su Palangos m. savivaldybės gyventojais per socialinius tinklus, atsakymai į paklausimus – viešus komentarus ir asmeninius kreipimusis“.

Palangos miesto Taryboje besidarbuojanti Svetlana Grigorian (pirmoji iš kairės) pretendavo ir į kurorto mero postą
Foto: Vakarinės Palangos nuotr.


Birželį iš 35 savarankiškai dirbtų valandų darbas socialiniuose tinkluose jau užėmė 16 valandų, arba, kaip nurodo pati miesto Tarybos narė, 16 darbo dienų po 1 valandą. Be to, dar 4 valandas užėmė „informacinės medžiagos žiniasklaidai ir socialiniams tinklams rengimas“.

Liepą iš 38,5 valandos savarankiškos veiklos socialdemokratė socialiniuose tinkluose komunikavo jau 18 valandų, arba 18 darbo dienų po 1 valandą, o 6 valandas praleido LSDP Palangos skyriaus būstinėje partiečiams pristatydama miesto Tarybos darbotvarkę, aptardama politines aktualijas bei tai, kokias Tarybos veiklos reglamento pataisas reiktų teikti.

Rugpjūtį iš 39,5 valandos miesto Tarybos narė, taip pat kaip ir liepą, 18 valandų skyrė socialiniams tinklams ir 6 valandas – posėdžiams su partiečiais.

Remiantis išvardytomis deklaracijomis, iš viso per savo pirmuosius veiklos miesto Taryboje mėnesius už darbą su partiečiais (16 val.) ir komunikavimą socialiniuose tinkluose (68 val.) S. Grigorian iš Palangos mokesčių mokėtojų kišenės paprašė sumokėti atitinkamai 121,6 ir 516,80 Eur, arba iš viso 638,40 euro.

Visuotinis LSDP Palangos skyriaus susirinkimas
Foto: Facebook


Panagrinėjus politikės paskyrą feisbuke, galima suskaičiuoti, jog gegužę ji surašė ir paskelbė 20 pranešimų (neskaičiuojant momentinių istorijų), birželį – 16, liepą – 12, rugpjūtį – 19, ir tik vienas kitas „postas“ gali būti kažkiek sietinas su miesto Tarybos narės veikla. O štai, pavyzdžiui, už rugpjūčio 15 dieną vykusį visuotinį LSDP Palangos skyriaus susirinkimą mokesčių mokėtojams galimai teksią sumokėti net du kartus – už tris posėdžiavimo valandas bei, ko gero, dar už vieną valandą, kad tas posėdis buvo paviešintas feisbuke.

To dar nėra buvę!

„Prašoma sumokėti už komunikavimą socialiniuose tinkluose?! Dar to nesu girdėjusi!“, – taip į klausimą, kaip vertina panašius politikų bandymus „užsidirbti“, sureagavo ilgametė miesto Tarybos narė, Kontrolės komiteto pirmininkė, LSDDP Palangos skyriaus vadovė Elena Kuznecova. Siekdami objektyvumo, klausdami E. Kuznecovos nuomonės, mes neįvardijome, apie kurį vietos politiką kalbama.

„Pranešimai socialiniuose tinkluose nėra susiję su miesto Tarybos darbu, tai labiau savęs reklamavimas, o ne miesto Tarybos darbo viešinimas. Pirmąsyk tokį dalyką girdžiu“, – teigė Kontrolės komiteto pirmininkė.

Ir šį liepos 8 d. vykusį LSDP skyriaus susirinkimą S.Grigorian įtraukė į miesto Tarybos nario savarankiško darbo, už kurį tenka mokėti visiems Palangos mokesčių mokėtojams, ataskaitą
Foto: Facebook


Ar partiniame susirinkime, pristatydamas miesto Tarybos posėdžio dienotvarkę, miesto Tarybos narys tuo metu vykdo veiklą, susijusią su miesto Taryba, ar vis dėlto tai – partinis darbas? Atsakydama į šį žurnalistės klausimą, E. Kuznecova teigė, jog politikus į vietos valdžią deleguoja partijos, todėl natūralu, kad privalu atsiskaityti partiečiams, bet tai, pašnekovės nuomone, yra partinis darbas, už kurį vargu ar turi sumokėti visi mokesčių mokėtojai.

„Aš taip niekada nedaryčiau – tokios savo partinės veiklos tikrai niekada neįtraukiu į savarankiško darbo ataskaitas. Kaip ir jokių feisbukų arba, tarkime, pažintinių kelionių, kaip, pavyzdžiui, neseniai vykusi, kurioje lydėjau Palangos neįgaliuosius. Taip pat dažnai net nedeklaruoju to laiko, kurį tenka sugaišti vykstant į vietą, kad tinkamai susipažinčiau su gyventojo skundo esme.

Mano deklaruojamas savarankiškas darbas – tai miesto Tarybos sprendimų ir kitų dokumentų analizė, pasirengimas posėdžiams, tam tikrų šalies įstatymų, kurie apibrėžia vieno ar kito miesto Tarybos ketinamo priimti spendimo teisėtumą, studijavimas, darbas su gyventojų paklausimais, atsakymų rengimas. Tikrai yra nemažai rimtos veiklos“, – pasakojo vietos politikė.

Svetlana Grigorian
Foto: Facebook


Ji priminė, jog dabar visi miesto Tarybos posėdžiai transliuojami tiesiogiai, tad rinkėjai gali ne tik sužinoti, kokie klausimai sprendžiami, bet ir pamatyti, kiek atsakingai politikai ruošiasi posėdžiams.

Pokalbio pabaigoje E. Kuznecova vis dėlto pasiteiravo žurnalistės, ar socialinius tinklus ir partinį darbą „apmokestina“ kartais ne Svetlana Grigorian? „Ji nori būti žvaigždė. Bet iš pradžių reikia labai daug dirbti, kad ja taptum“, – išgirdusi teigiamą atsakymą šypsojosi pašnekovė.

Atsisako papildomo užmokesčio ir kompensacijų

Palangos miesto Taryboje yra ir kitų pavyzdžių. Štai jau kelias kadencijas rinkėjų pasitikėjimą pelniusi Sondra Kulikauskienė apskritai nepildo savarankiško darbo ataskaitų, neprašo užmokėti nei už papildomą darbą, nei kompensuoti už su miesto Tarybos nario veikla susijusių asmeninių išlaidų.

„Politikoje aš dirbu savo miesto labui, nematau reikalo prašyti mokėti už tokį darbą. Taip pat niekada nebandau atskirti, kiek degalų sunaudojau, kiek praskambinau ir panašiai savo reikmėms, o kiek – dėl miesto reikalų. Aš turiu darbinių pajamų, man jų pakanka“, – trumpai telefonu paaiškino dabar užsienyje atostogaujanti S. Kulikauskienė.

Visuotinis LSDP Palangos skyriaus susirinkimas
Foto: Facebook


Paaiškinti savo poziciją paprašėme ir S. Grigorian. Tačiau, kaip matyti iš pranešimų feisbuke, politikė dabar atostogauja Graikijoje, gal todėl į mūsų klausimus, kodėl į miesto Tarybos nario savarankiško darbo ataskaitas įtraukė ir partinius susirinkimus, ir komunikaciją socialiniuose tinkluose, neatsakė.

Palangos miesto Tarybos veiklos reglamentas numato, kokia „popamokinė“ veikla gali būti deklaruojama kaip savarankiškas darbas, už kurį galima prašyti sumokėti. „Tarybos nariams turi būti atlyginama už sugaištą laiką ruošiantis Tarybos, komitetų, frakcijų ar atskirų darbo grupių posėdžiams, taip pat už susitikimuose su rinkėjais praleistą laiką bei už laiką, sugaištą vykdant Tarybos ar mero pavedimus“, – nurodyta reglamente.