Tiesa, Briuselio dienotvarkę formuojantis ir pirmasis pranešęs apie V. Sinkevičiaus „suvenyrą“ – kepuraitę „Make America Great Again“ bei suabejojęs jo „žalumu“, leidinys politico.eu išliko ciniškas.

Pristatydamas ir kitus kandidatus į komisarus apie Lietuvos atstovą rašo: „Neatrodo per daug susirūpinęs klimato kaita ir lyčių lygybe (bent jau Lietuvoje), o tai gali kelti problemų santykiuose su būsimu vadovu. Yra narys Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, kuri nėra „žalia“ kitiems žaliesiems. Jauniausias kandidatas į Komisijos narius – tik 28-erių. Į politiką įsitraukė 2016 m. Žinomas dėl to, kad savo kabinete laiko Donaldo Trumpo kepuraitę „Make America Great Again“. Studijavo Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose. Dirbo naujienų portale „Lithuania Tribune“. Kartą laimėjo prizą už „Metų geriausią sprendimą geresniam verslo klimatui“ ir nesvarbu, kas tai yra.“

Tačiau kitas įvykius Briuselyje atidžiais stebintis leidinys euractive.com yra daug labiau pozityvesnis V. Sinkevičiaus atžvilgiu. Žurnalistas Gerardo Fortuna savo straipsnį apie Lietuvos kandidatą pavadino „Pirmasis „tūkstantmečio kartos“ komisaras spręs Z kartos iššūkius“.

Pasak euractiv.com, V. Sinkevičius, kuriam paskirtas aplinkos ir vandenynų portfelis, yra didžiausias išrinktosios Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen lošimas.

Jei bus patvirtintas, Lietuvos atstovas gaus tai, kas iki šiol vadinasi Aplinkosaugos, jūrinių ir žvejybos portfeliu, kurį turi maltietis Karmenu Vella. Jis savo pavaldume turės Generalinį aplinkos direktoratą bei Generalinį jūrų reikalų ir žuvininkystės direktoratą.

Bet straipsnio autorius pažymi, kad U. von der Leyen laiške V. Sinkevičiui aiškiai pasakė, kas bus „bosas“ – tai naujosios Komisijos vykdomasis vicepirmininkas Fransas Timmermansas, atsakingas už Europos žaliąjį kursą.

Kita vertus, kaip rašo G. Fortuna, Lietuvos atstovo negalima vadinti gerai apmokamu „Timmermanso praktikantu“ (o Lietuvos apžvalgininkai V. Sinkevičių įvardino „pavaduotojo pavaduotoju“), nes jam bus priskirtos pareigos, susijusios su bioįvairove, plastiko strategija ir žuvininkyste.

„Konkrečiai, Sinkevičius galėtų būti atsakingas už naujos Bioįvairovės strategijos 2030 m. sukūrimą (...). Ilgai lauktas Žiedinės ekonomikos veiksmų planas labai daug dėmesio skiria aplinkosaugos politinei dienotvarkei, bet bus didesnės Europos industrinės strategijos dalis. Tai reiškia, kad Lietuvos nominuotas komisaras gaus dalį Prancūzijos kandidatės Sylvie Goulard įgaliojimų vystant neutralią klimatui ekonomiką iki 2050 m.“ – rašoma euractiv.com.

Be to, U. von Leyen savo laiške ypač prašo V. Sinkevičiaus atkreipti dėmesį į mikroplastiko, kurio randama visur – nuo vandens iki maisto ar net ore, problemą.

Taip pat, pasak euractive.com, iš to laiško galima daryti išvadą, kad Lietuvos atstovas bus gan savarankiškas žuvininkystės srityje.

„Lietuvis galėtų prižiūrėti paskutinę dalį reformuotos Bendrosios žuvininkystės politikos, kuri baigsis 2022 m.“ – rašo žurnalistas.